Valmis Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala teemaplaneering

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule vastuvõtmiseks teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“.

Teemaplaneeringus määratavate põhimõtete ja tingimuste tulemusel arendatakse välja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimalused arvestades looduskaitselisi tingimusi.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004 määrusega. Maastikukaitseala peamised ohustajad on reguleerimata inimtegevus, potentsiaalselt liigsuur kasutuskoormus, ebaseaduslikud rajatised, maastikukahjustused ja prügistamine, aga ka uute tänavate planeerimine ja ehitussurve eramaadel. Samuti on maastikukaitseala osad, eriti nõlvaaluses piirkonnas, omavahel halvasti ühendatud. Planeeringu eesmärgiks on korraldada inimtegevust ning täpsustada ala arengusuundi ja puhkevõimalusi, kaitsta ala maastikuväärtusi, pinnamoodi, taimekooslusi ja elustikku.

Planeeritud on uued kergliikluse ühendused, mis oluliselt parandavad ja laiendavad liikumise ja puhkamise võimalusi ning liidavad maastikukaitseala tervikuks. Olulisematest ühendustena võib esile tõsta nõlva aluses osas Ehitajate tee alla kavandatud kergliiklustunneli ja Trepi tänava juures nõlvale kavandatud laudtee ning nõlva peal olemasoleva kergliiklustee pikendamist Glehni pargini paralleelselt Vana-Mustamäe teega. Lisaks on ettenähtud mitmekesistada ja täiendavalt ühendada nõlva alune ja nõlva pealne ala.

Teemaplaneering määrab tingimused avalike alade ja radade kasutamiseks. Täpsustatud ja tagatud on looduslike ja ajalooliste vaatamisväärsuste eksponeerimine, parandatud on puhkealale juurdepääsu võimalusi. Teemaplaneeringu kohaselt on alale võimalik planeerida vaid puhkeobjekte. Puhkevõimaluste kavandamisel on arvestatud ka liikumispuudega inimeste vajadustega. Tagatud on olemasolevate spordikomplekside arenguvõimalused.

Teemaplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2007 otsusega nr 266. Tallinna Linnavalitsuse 9. aprilli 2008 korraldusega nr 627 k kinnitati „Nõmme Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneeringu” lähteülesanne.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneeringu koostas OÜ E-Konsult koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga.

Pärast teemaplaneeringu vastuvõtmist korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet teemaplaneeringu avaliku väljapaneku, mille jooksul on kõigil huvilistel võimalik planeeringuga tutvuda.

Allikas: Tallinn.ee

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

31.01.2023 Üürikoolitus