Botaanikaaed plaanib hoogsat arenemist

TallinnTallinna linnavalitsus algatab Tallinna Botaanikaaia laienemist võimaldava detailplaneeringu.

Kloostrimetsa tee 46, 52 ja 56 kruntide detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevate hoonete säilitamine ja rekonstrueerimine ning ehitusõiguse määramine kolme kuni 2-korruselise hoone, kuue kasvuhoone ja ühe vaatetorni ehitamiseks.

Detailplaneeringuga kavandatakse avamaa taimekollektsioonide laienemine Kloostrimetsa tee 56 krundile ning nende kollektsioonide taimede ettekasvatamiseks kaasaegsete tingimuste loomine.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on uued hooned mõeldud külastajate vastuvõtmiseks, taimekollektsioonide hooldamiseks vajaliku tehnika ja materjalide hoidmiseks ning botaanikaaia uurimis- ja teadustööks. „Tallinna Botaanikaaia arenguks loob käesolev planeering kindlasti senisest paremad võimalused,“ kinnitas Sarapuu

Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeritava maa-ala suurus on 15,71 ha. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitas Tallinna Botaanikaaed.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus – botaanikaaeda teenindavate hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine – ei oma olulist keskkonnamõju, seetõttu jäetakse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.

Planeeritav ala asub Pirita linnaosas Kloostrimetsa asumis Kloostrimetsa tee, Kiviaia tee ja Pirita jõe vahelisel alal. Lähedusse jäävad teletorn, Pirita jõeoru maastikukaitseala ja Pärnamäe kalmistu.

Planeeritaval maa-alal asuva suurima, ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Kloostrimetsa tee 56 kinnistu omanik on Tallinna linn, hoonestamata kinnistu pindalaga on 111 788 m2.

Planeeringuala jääb Pirita jõeoru maastikukaitseala botaanikaaia piiranguvööndisse. Pirita jõeoru maastikukaitsealal tuleb arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja erisustega. Botaanikaaia piiranguvööndis säilitatakse, arendatakse ja tutvustatakse liigirikast ning väärtuslikku taimekollektsiooni. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud Tallinna Botaanikaaed.

Pärast detailplaneeringu algatamist korraldab Pirita Linnaosa Valitsus detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapaneku ja avaliku arutelu.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC