Glikman Alvin & Partnerid: Ehitusloa saab kehtetuks tunnistada, kui ehitusprojekt on olulises osas puudulik

Tsiviilasja nr 3-3-1-46-13 asjaolude kohaselt andis Tallinna Linnaplaneerimise Amet ettevõttele ehitusloa garaažikompleksile elukorruste pealeehitamiseks. Ehitustöid tehti ebakorrektselt ning põhjustati mitmeid läbijookse, mis tekitas ehitisele kahjustusi, samuti oli ehitusprojekt kooskõlastamata kõigi kaasomanikega.

Selletõttu esitas garaažikompleksi hooneühistu kaebuse ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks. Kohtus tuvastati, et projekti kirjeldavas osas ja projekti muus osas esinesid vasturääkivused ning ehitusprojektil puudusid vajalikud kaasomanike kooskõlastused.

Samuti sisaldas ehitusprojekti seletuskiri viidet asjaolule, et ehitustööde käigus tulnuks hoone kandekonstruktsioonide olemasolevad tarindid kindlasti üle vaadata ning nende seisundit hinnata. Nimetatut aga ehituse käigus ei teostatud. Kolleegium rõhutas, et kui ehitusprojektiga ei ole tagatud seaduses sätestatud ohutus ehitisele, ei ole ka võimalik jätta jõusse eelnevalt puudulikult väljaantud ehitusluba. Puuduliku ehitusloa all pidas silmas luba, mis ei sisalda projekteeritava ehitise tarindite kandevõime konstruktsioone, millest nähtuks hoone ohutus. Kirjeldatud puudus on aga oluline asjaolu ehitusloa kehtetuks tunnistamise kaalumisel.

Riigikohus selgitas lahendis, et ehituslikud võtted, millest sõltub konstruktsioonide kandevõime, tuleb enne nende rakendamist kajastada ehitusprojektis. Järelevalveasutus peab omakorda sellised konstruktsioonid ehitusloaga heaks kiitma. Samuti märkis kohus, et kui kogu ehitusprojekti ei ole koheselt võimalik piisava põhjalikkusega projekteerida, ei tohi anda ehitusluba blanketselt kõigile ehitusetappidele. Sellisel juhul tuleb ehitusluba anda osade kaupa, projekti valmimise etappide kaupa või alternatiivsena tagada ehituse käigus valmivate oluliste projektiosade eelnev kontrollimine järelevalveasutuse poolt.

märkis ka, et ehitise ja ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimise kohustus on kohalikul omavalitsus¬üksusel sõltumata sellest, kas ehitise kaasomanik on andnud nõusoleku ehitamiseks. Isegi, kui kooskõlastus on antud, tuleb eeldada, et see on antud tingimusega, et töid ei alustata enne ümber¬ehituse ohutuse piisavalt põhjalikku väljaselgitamist ehitusloa menetluse käigus.


Vandeadvokaat, partner

Artikli allikas
Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid
Advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC