Puhkevõimalused Tallinnas paranevad

TallinnNõmme-Mustamäe maastikukaitseala teemaplaneering lubab tallinlastele senisest paremaid puhkevõimalusi.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimalusi arendades arvestatakse looduslike ja poollooduslike koosluste säilimist ja kaitset, rõhutas abilinnapea Taavi Aas esmaolulisena. Vabariigi valitsuse määrusega 30. aprillil 2004 kaitse alla võetud Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala on tänavate, reljeefi ja hoonestuse tõttu tükeldatud isoleeritud aladeks, mille tõttu mõned kaitseala osad kannatavad liiga suure kasutamise all, aga teised on hoopis kasutusest väljas. Maastikku risustavad kohati ebaseaduslikud rajatised, prügi, vajadusele mittevastav parkimiskorraldus ning stiihiliselt tekkivad pikniku- ja lõkkeplatsid.

Teemaplaneering määrab tingimused avalike alade ja radade kasutamiseks. Nõlvaaluse osa ühendamiseks on Ehitajate tee alla kavandatud kergliiklustunnel ja Trepi tänava juures nõlvale laudtee. Nõlvapealse ja alumise ala ühendamiseks on planeeritud trepp nn Gaasitrassi mäele, kergliiklustee Rahumäe kalmistu juurest Tiit Soku korvpallikooli juurde ning väiksemad tugirajad Vanakamäele, Ehitajate tee äärde ning Hüppetorni metsa. Planeering paneb rõhku ka maastikukaitseala ligipääsetavusele ümbritsevatest elupiirkondadest. Selleks on näidatud kohad, kust on võimalik maastikukaitsealale jõuda mööda kergliiklusteid, ühissõiduki või autoga.

Puhkevõimaluste kavandamisel on arvestatud ka piiratud liikumisvõimega inimeste, laste ja eakate vajadustega. Neile on maastikukaitsealale kavandatud terviklik radade süsteem, mis koosneb nii põhi-, tugi- kui ka terviseradadest ning nende rajamiseks on määratud tingimused, mis loovad erivajadustega kasutajatele mugavad ja ohutud liikumisvõimalused.

Seatud on tingimused treppide, laudteede ja liikumisradade varustusele, kirjeldatud infostendide ja viitade süsteemi. Samuti on määratud valgustuse vajadus radadel ja puhkealadel. Kogu pikkuses peavad valgustatud olema radasid toetavad ühendused ja läbipääsud – trepid, tunnelid ja sillad. Teemaplaneering loob tingimused olemasolevate spordikomplekside – Nõmme spordikeskuse, hüppetornide ala ning Vanakamäe suusanõlvade arendamiseks. Planeeritud on üheksa virgestusala, kus on lauad, istepingid ja muu inventar pikniku pidamiseks, lastemänguväljakud, spordiplatsid ning tualetid.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneeringu koostas OÜ E-Konsult koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC