Sotsiaalministeerium: Riik eraldab kogukonnapõhiste toetatud eluasemete ehitamiseks omavalitsustele 23,4 miljonit eurot

SotsiaalministeeriumSotsiaalkaitseminister Signe Riisalo saatis täna kooskõlastamisele määruse, millega eraldatakse abi- ja toetusvajadusega inimestele eluasemete ehitamiseks 23,4 miljonit eurot.

“Eesti on vananeva ja väheneva rahvaarvuga riik, kus inimeste keskmine eeldatav eluiga on küll viimastel aastatel oluliselt pikenenud, kuid samasugust positiivset trendi pole näidanud tervena elada jäänud eluiga – üle 65-aastased Eesti elanikud vajavad Euroopa Liidu keskmisest suurema tõenäosusega kõrvalist abi igapäevatoimingutes ja enesehoolduses,” ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Eraldatud toetusega saavad kohalikud omavalitsused ehitada ligipääsetavaid ja ökonoomseid hooneid vähese abi- ja toetusvajadusega inimestele, kelle olemasolev eluruum ei vasta nende abivajaduse kriteeriumitele ja mida ei ole otstarbekas ümber ehitada, kas siis nende tehnilise seisukorra, asukoha, suuruse või mõnel muul põhjusel.

“Eesti hoolekandepoliitika põhimõtteks on, et kõigil, sh hooldusvajadusega inimestel, on õigus elada täisväärtuslikku ja iseseisvat elu,” lisas Riisalo. “Hooldusvajadusega inimestele tuleb tagada nende vajadusest lähtuv kõrvalabi ja hooldus ning nende iseseisvat toimetulekut tuleb toetada eeskätt nende tavapärases elukeskkonnas ehk kodus ja kogukonnas.”

Kogukonnapõhine toetatud eluase on kohaliku omavalitsuse omandis olev 1- ja 2 -toaliste, kööginurga, tualettruumi, pesemisruumiga, korteritega ning mõningate abiruumide (hoiu-, hooldus-, majapidamisruumid), toetatavate ühistegevuste ja toetavate teenuste pakkumiseks vajalike ruumide ja maa-alaga, ühe või mitme korruseline hoone. Hoone ümbrus, arhitektuur ja siseruum peavad vastama tervikliku ja säästvale elukeskkonnale, kus on ühendatud kunstilised ning nutikad eri- ja tehnoloogilised lahendused ning arvestatud universaaldisaini põhimõtteid.

Omavalitsuste seas viidi läbi ka kogukonnapõhise toetatud eluaseme meetme rakendamist puudutav küsitlus. Eesti 79t omavalitsusest vastasid küsimustikule 15 KOV-i. Küsimustiku vastustele tuginedes on meetmesse loodud ka võimalus, et KOV-d võivad esitada toetatud elamise (teenusmaja) rajamiseks ühise taotluse. Omavalitsuste finantsvõimekuse ja laenuvahendite kaasamise vajaduse küsimuse vastustest tulenevalt on taotlemisel rakendatud ka diferentseeritud omaosalust.

Arvestades Eesti elanikkonda, elab suur osa vanuses 65+ inimestest liftita elamutes, kus liikumispuudega inimestel ei ole võimalik igapäevatoimingutega iseseisvalt toime tulla. Hajaasustuses on probleemiks samuti ligipääsetavuse nõuetele mitte vastavad, tihti elukeskkonnana amortiseerunud ning pesemis- ja tualettruumita eluruumid. Statistikaameti 2021. aasta andmetel elas 65+ elanikest veevarustuseta eluruumides 2426, pesemisvõimaluseta eluruumides 1921 ja tualettruumita eluruumides 3805 inimest.

2020. aasta andmetel hindas ligi 21% 65-aastastest ja vanematest inimestest, et nende igapäevategevus on terviseprobleemidest tulenevalt suurel määral piiratud. Rahvastiku vananemisega kaasneva kõrvalabi vajaduse ja erivajadusega inimeste arvu kasvu arvesse võttes suureneb tulevikus nõudlus toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldusvõimaluste tagamise järele.

Meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondi kaasabil.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika