Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara05.06.2014 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2013. aasta majandusaasta aruanne.

2. Suunata 31.12.2013 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 427 165 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Otsust aktsiakapitali suurendamise kohta üldkoosolek vastu ei võtnud.

Juhataja kommentaar

On rõõmustav, et osales palju väikeaktsionäre ja otsuse poolt oli kokku 2,5 miljonit häält. On kahju, et otsuse vastu oli kaks aktsionäri – 900 000 häälega AS Baltplast ja 470 000 häälega Gamma Holding OÜ ehk kokku 1,37 miljonit häält. Otsuse vastuvõtmisest jäi puudu 200,000 häält. Ma tänan kõiki osalenud aktsionäre ja arvan, et üles näidatud aktiivsus ei olnud asjatu. Väikeaktsionäridel on võimalik ettevõtte käekäiku muuta. Selle võimaluse loomiseks kutsub juhatus lähiajal kokku uue erakorralise üldkoosoleku, kus saavad osaleda ka täna koosolekult puudunud 800,000 häält.

Kahetsusväärne kogu selle loo juures on see, et meie nõukogus on inimesi, kes suudavad ühe ja sama otsuse osas olla kord poolt ja kord vastu. Üldkoosolekule esitatud otsuse eelnõu on sõna-sõnalt nõukogu poolt 13. mail heaks kiidetud ja heakskiidu andsid üksmeelselt nõukogu liikmed Arvo Nõges, Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Allar Niinepuu ja Aivar Pilv. Seega võis eeldada üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist ülekaaluka toetusega, mida kahjuks ei juhtunud.

Juhatusel on tekkinud mure, kas kõikidel nõukogu liikmetel on esikohal lojaalsuskohustus ettevõtte suhtes või merkantiilsed kaalutlused. Nõukogu liige ei tohiks kasutada ära siseinfo valdamisest tulenevat eelisseisundit ja oma võimu üldkoosolekul selle otsuse blokeerimisel, mida varasemalt on loetud ettevõtte huvides olevaks otsuseks.

Täna on Arco Vara arengu võti selgelt väikeaktsionäride käes ning selles, kas nemad otsustavad järgmisel üldkoosolekul kaalukaussi veel pisut nihutada.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC