Arco Vara AS uute aktsiate märkimise tulemused

Arco Vara08.08.2014 kuni 29.08.2014 toimus Arco Vara AS uute aktsiate märkimine. Kokku märgiti 1 375 305 aktsiat. Arco Vara AS on otsustanud märgitud aktsiate jaotamise investoritele. Kõigile investoritele jaotati märgitud aktsiad täies ulatuses. Otsuse seoses märkimisperioodi jooksul märkimata jäänud aktsiatega, s.o 2 124 695 aktsiat, langetab Arco Vara AS juhatus pärast uute aktsiate kandmist investorite väärtpaberikontodele.

Uute aktsiate märkimise tulemusena suureneb Arco Vara AS-i aktsiakapital 962 713,5 euro võrra, st aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 4 281 908,4 eurot.

Juhataja kommentaar märkimistulemuste kohta: „Ettevõtte eesmärgiks oli koguda kuni 3,5 miljonit eurot. Märkimistulemused moodustasid kogu mahust 39% ja ettevõte kaasas 1,375 miljonit eurot. Investorid võivad seetõttu küsida, kas märkimine õnnestus või ebaõnnestus?

Eelnimetatu tulemusena suureneb Arco Vara aktsiate arv 29% võrra, st 4,7 miljonilt 6,1 miljonile. Osalesid nii jaeinvestorid kui ka institutsionaalsed investorid, sh need, kes varasemalt ei olenud Arco vara investorid.

Juhatuse seisukohalt hinnates on Arco Vara kapitaliseeritus paranenud ning esimest korda alates 2012. aastast on kontsernil vaba raha, mida võib paigutada uutesse projektidesse. Võib ka öelda, et esimest korda pärast Arco Vara aktsiate esmaemissiooni julgesid investorid siia uuesti raha paigutada. Emissioonis osalesid ka kontserni Bulgaaria ja Eesti üksuste võtmetöötajad enam kui 20.000 euroga. Ettevõte tänab neid kõiki usalduse eest ja tunnistab, et järgnevate aastate jooksul on vaja teha veel täiendavaid jõupingutusi taastamaks investorite täielik usaldus.

Meie kevadel seatud eesmärk oli saavutada aktsiakapitali suurendamisega (i) Tallinnas Paldiski mnt 70C projekti realiseerimine ja (ii) Sofias Madrid Blvd hoones stabiilse renditulu edasi teenimine pikendades olemasolevat laenulepingut kuni detsembrini 2017 ja makstes laenu tagasi summas 1,2 miljonit eurot.

Juhatus peab seatud eesmärkide saavutamist väga tõenäoliseks. See eeldab Sofias, Manastirski II järgu korterite müügi edukat jätkamist ning väga dünaamilist rahavoogude juhtimist. Manastirski II järgu ehitus peab olema lõppenud hiljemalt 60 päeva jooksul ning korterite müük algab 4. kvartalis. Madrid Blvd projektis on laenulepingu pikendus Piraeus pangaga allkirjastatud ning 1,2 miljoni euro tagastamise tähtaeg saabub 2014.a. novembri lõpus. Paldiski maantee projekti osas sai juhatus kinnitust, et selle elluviimises osalemiseks on investoritel huvi olemas isegi siis, kui Arco Vara ise projekti (lisaks olemasolevale maale ja ehitusõigusele) täiendavalt omakapitali lisada ei suudaks – kuid on oluline märkida, et sõltuvalt Manastirski projekti edukusest on Arco Varal oma uutesse arendustesse omakapitali lisamise suutlikkus täiesti olemas.

Emissiooni uute investorite kaasamise põhitakistusena toome välja nende kartuse üldise ebakindla olukorra ees, mis on ajendatud Venemaa ja Ukraina vahelise konflikti eskaleerumisest. Ilmselt tuleb kartusest ülesaamiseks ettevõttel järgmise ühe-kahe aasta jooksul demonstreerida enda suutlikkust teenida arendustegevusega oma koduturgudel raha ja seda olemasoleva 6,1 miljoni aktsia vahel jagada“.

NASDAQ OMX Tallinna börsi juhatus otsustas 26.08.2014 rahuldada Arco Vara AS-i taotluse ja võtta kuni 3 500 000 täiendavalt emiteeritavat aktsiat kauplemisele Börsi Põhinimekirja tingimustel, et:

  • Arco Vara AS-i aktsiate emissioon on läbi viidud, pakkumine on toimunud vastavalt Emitendi poolt Prospektis kirjeldatud tingimustele ning pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakutavad aktsiad on kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Keskregistris;
  • emiteeritud aktsiad on konverteeritud põhiaktsiateks (ISIN: EE3100034653) Eesti Väärtpaberite Keskregistris;
  • Arco Vara AS on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande tingimuste täitmise kohta.

Loetletud tingimuste täitmisel on Arco Vara AS-i ülalnimetatud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks järgmine börsipäev arvates tingimuste täitmisest.

Olulised kuupäevad:

  • Eeldatavalt 04.09.2014 kantakse uued aktsiad investorite väärtpaberikontodele
  • Eeldatavalt 17.09.2014 või sellele lähedasel kuupäeval võetakse uued aktsiad NASDAQ OMX Tallinn AS-i poolt reguleeritud turul kauplemisele

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

+ 71 = 74

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

01.02.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine