Kinnitati Kreenholmi maa-ala detailplaneering

Linnavolikogu kinnitas augustis arendaja OÜ Narva Gate algatatud  Kreenholmi maa-ala detailplaneeringu, mille järgi jagatakse olemasolevad kinnistud 70 uueks sotsiaalmaa, liiklusmaa, elamumaa, ärimaa ja veemaa sihtotstarbega krundiks.

Detailplaneeringuga haaratud piirkonna visioon on kujundada sellest lähima 20 aasta jooksul üks suurimaid keskusi, kuhu on koondatud eluhooned, eri meelelahutus- ja kultuuriasutused – kunstigalerii, kontserdi- ja konverentsikeskus, teaduspark, kaubandusettevõtted.

Kreenholmi maa-alale on nähtud ette rajada neli 20-korruselist hoonet, millest kolm on eluhooned ning üks ärilise otstarbega. Teised uusehitised on ette nähtud maksimaalselt 5-korruselised. Detailplaneeringualale jäävad kultuurimälestised on ette nähtud säilitada, renoveerida ning võtta kasutusele vastavalt Muinsuskaitseameti seatud tingimustele.

Hooned paigutatakse nii, et nad ei varjutaks olulisi vaateid piirkonnale. Alale jäävad ajaloolised hooned säilitatakse, renoveeritakse ning võetakse kasutusse vastavalt Muinsuskaitseameti poolt seatud tingimustele ning lähtudes kultuurimälestiste kaitsevööndist. Nõukogude ajal ehitatud ning tänaseks amortiseerunud hooned ja rajatised likvideeritakse ning nende asemele ehitatakse olevat ajaloolist ehitusjoont järgides uued hooned. on lahendatud maapealsete ja -aluste parkimisplatside näol. Samuti on lahendatud heakorrastuse, haljastuse ja liiklusskeemi küsimused ning määratud tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala pindala on ca 30 ha. Detailplaneeringu tellija on OÜ Gate, planeeringu koostaja on Sweco Projekt, projekti mahulise osa autor on Allianss Arhitektid.

Jaanus Mikk, territooriumi arendaja OÜ Gate tegevjuht: “Kaks aastat kestnud detailplaneeringu menetlemine on saanud Narva Volikogu positiivse otsuse ja üle 300 000 ruutmeetri pindasid ootab Narvas uusi, linna arengut kiirendavaid väljakutseid. Täna otsib Narva Gate partnereid, kellega ala arendama hakata. Selle tulemusena saab kogu piirkond uue hingamise. Selle projektiga rajame Narva endise kinnise manufaktuuri asemele uue linnaosa.

Ülar Mark, Allianss Arhitektide  arhitekt, mahulise osa autor: “Oluline oli leida tasakaal vanade ja uute hoonete vahel. Elu toomiseks piirkonda on lisatud ajalooliselt tööstuslikule saarele täiendavalt elupinnad. Kreenholmi saare punastest tellistest tööstushoonete vahel asuvad korter- ja ridamajad on väärikas asukohas, vaatega kosele ja veehoidlale ning paiknevad Euroopa Liidu idapiirist kohati 50 meetri kaugusel. Saare keskel asub ühiskondlik hoone, kuhu saab sisehoovi arvelt ehitada ka suure saal mitmetuhandele inimesele. Bürood ja ärihooned on ajaloolistes tehasehoonetes, mis oma lagede kõrguse ja suurte akendega loovad unikaalse ajaloolise keskkonna. Kaubanduspinnad jäävad sissesõidu tee äärde ja on kergesti ligipääsetavad Narva peamise liiklussoone Kreenholmi tänava lõpus. Mahukale programmile on sobitatud võimalikult ühtlaselt, et vältida liigseid parkimisväljakuid nii, et ajalooline domineeriks ja oleks ligipääsetav jalakäijatele. Allianss Arhitektid arhitektuuribüroole on projekt olnud erakordselt huvitav just oma ajaloolise pärandi ja asukoha tõttu. Loodame, et valminud planeering  aitab kaasa selle uinunud potentsiaali täitumisele väärika sisuga. ”

Einike Laidsaar, Sweco Projekti ja detailplaneeringu projektijuht: „Töö oli aeganõudev ning keerukas, aga see-eest meie meeskonnale väga huvitav. Keeruliseks tegi selle töö planeeritava ala külgnemine piiritsooniga, samuti muinsuskaitse nõuete arvestamine. Üks meie eesmärke oli tagada piiri turvalisus linnakeskkonnas. Samuti pidasime silmas jõe kanjonit kui maastikukaitseala, tuli kaitsta kanjonit ja joaastanguid. Tegu on Narva linna ühe olulisema kultuuriväärtusliku piirkonnaga. Detailplaneeringuga on määratud alale ehitusõigused ja piirangud, mis võimaldavad tulevikus planeeringu aluseks oleva hoonestuse mahulise visiooni realiseerumise.“

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC