Laevaremonditehase maa-alale kavandatakse äri- ja elulinnakut

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule kehtestamiseks detailplaneeringu, mis võimaldaks ehitada Kalamaja kalmistupargi naabrusse Tööstuse tänava ja mere vahelisele maa-alale kokku paarikümmend äri- ja eluhoonet.

Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala detailplaneering näeb ette 24,54 ha suuruse planeeringuala kruntideks jagamise ning alale kuni seitsmekorruseliste äri-ja eluhoonete rajamise. Lisaks on planeeringualale kavandatud lasteaed, jahtide ja väikelaevade sadam ning rannapromenaad, samuti nähakse ette kolmeteistkümne planeeringualale jääva arhitektuurimälestise ning kahe kaitse all mitte oleva ajaloolise hoone rekonstrueerimine. Planeeringuala suurima, 141 948 m² suuruse, tootmismaa sihtotstarbega Tööstuse tn 48 kinnistu omanik on BLRT Grupp AS.

Endise Noblessneri laevatehase ala muutumine polüfunktsionaalseks keskuseks on osa Tallinna perspektiivsest arengusuunast, mis avab linlastele Tallinna veepiiri ja rannajoone. Detailplaneeringu aluseks on 2007. aastal toimunud ideekonkursi võidutöö, mille autor on Taani arhitektuuribüroo HVIDT ja MLGAARD ARHITEKTFIRMA A/S.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, mis näeb ette rannaalade avamise büroo-, äri- ja eluhoonetele. Planeeringulahenduse elluviimisel luuakse piirkonna elanikele uusi töökohti ja kujundatakse kaasaegne elukeskkond koos haljasalade ja mänguväljakutega. Planeeritav ala on hetkel suletud ning piirdeaiaga ümbritsetud kinnine Peetri sadama territoorium, kus paiknevad lao- ja tootmishooned koos sadamahoonete ja -rajatistega.

Planeeritavale alale jääb ajaloolise tähtsuse ja väärtusega Tsaari-Venemaa ajal rajatud Noblessneri laevaehitustehas. Alale jääb 13 arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonet või rajatist, enamik väärtuslikke hooneid on paekivifassaadiga ja madala viilkatusega ning halvas seisukorras. Eranditeks Tööstuse tänava ääres asuvad arhitektuurimälestisteks tunnistatud rekonstrueeritud hooned.

Tööstuse tn 48 kinnisasjast moodustatavad avalikuks kasutuseks kavandatud kinnisasjad kas antakse tasuta Tallinna linnale või seatakse kinnistutele Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus, et tagada kinnisasjadele ehitatava sõidutee, jalgratta- ja jalgtee, väljaku ning haljasala avalik kasutamine. Tallinna linnale omandatavatele kinnisasjadele rajatiste väljaehitamise kohustub tagama BLRT Grupp AS.

„Tegemist on detailplaneeringuga moodustatavate üldkasutatava maa sihtotstarbega ja transpordimaa sihtotstarbega kinnisasjadega ning eesmärgiks on tagada nende avalikku kasutusse jäämine,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Detailplaneeringu algatamist taotles aktsiaselts BLRT Invest. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS. Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 7. oktoobri 2009 korraldusega. Peale vastuvõtmist 14. detsembril 2010korraldasid Põhja-Tallinna valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.

Valdav osa säilitatavatest ja rekonstrueeritavatest arhitektuurimälestistest jääb planeeringuala lõunaossa ning enamik neist on plaanis kasutusele võtta ärihoonetena, ühtse tervikliku ärikeskusena. Säilitamisele kuuluvad ka planeeringualale jäävad korstnad.

Alale luuakse elamiseks ja aktiivseks vaba aja veetmiseks parimaid võimalusi pakkuv keskkond, liiklemisel on prioriteediks jalakäijad ja jalgratturid, hoonetevahelistele avaratele aladele rajatakse kergliiklusteed, haljasalad ja mänguväljakud. Planeeringuala suurimaks tõmbenumbriks saab külalissadamaks kavandatav jahtide ja väikelaevade sadam.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika