Lauluväljaku naabrusse kavandatakse retrokohvikut ja ärihoonet

Tallinna linavalitsus algatas detailplaneeringu, mille kohaselt kavatsetakse renoveerida Lauluväljaku naabruses asuva legendaarse Tuljaku kohviku hoone ning ehitada selle kõrvale kuni 6-korruseline ärihoone.

Pirita tee 26e kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt soovitakse endine kohviku “Tuljak” hoone restaureerida ning rajada hoonele kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega juurdeehitis. Juurdeehitis projekteeritakse ning kohvikuhoone restaureeritakse vastavalt muinsuskaitse eritingimustele.

Kesklinnas Pirita tee ääres asuv näituseväljakute alaga külgneva planeeringuala suurus on 0,4 ha. Planeeritaval alal paikneb ärimaa maakasutuse sihtotstarbega Pirita tee 26e kinnistu, mille omanikuks on OÜ Baltek Arendus. Kinnistul asub arhitektuurimälestiseks tunnistatud endine kohvik “Tuljak”. Planeeritaval alal kasvab liigiliselt ja väärtuselt mitmekesine kõrghaljastus.

Kontaktvööndis asuvad kinnistud on valdavalt äri- ja elamumaa sihtotstarbelised, kontaktvööndi lõunaosas asub arhitektuurimälestiseks tunnistatud Lillepaviljon. Piirkonnas kasvab väärtuslikku kõrghaljastust, sh on väärtuslik Lillepaviljoni ümbrusesse rajatud aed ja endise kohviku “Tuljak” hoonega ühendatud tehismaastik.

Lähimad ühistranspordipeatused asuvad Pirita teel, mistõttu ühendus linna keskuse ja Pirita keskusega on hea.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles OÜ Baltek Arendus, detailplaneeringu eskiisi koostas RAAM Arhitektid AI OÜ.

Allikas: Tallinn.ee

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC