Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

Arco VaraTeates on korrigeeritud Arco Vara AS-i aktsiakapitali tõstmise tingimust d. Uute aktsiate märkimisperiood algab 29. detsembril 2017. a kell 9.00 ja lõppeb 15. jaanuaril 2018. a kell 16.00.

Järgneb parandatud teade:

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävala pst 5, Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 27. detsembril 2017 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Rävala pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis St Petersburg.

Alljärgnevalt on esitatud Arco Vara AS-i nõukogu poolt kinnitatud päevakord ja otsuse eelnõu.

Juhatus selgitab, et aktsiakapitali suurendamise eesmärgiks on täiendava kapitali kaasamise vajadus seoses arendusprojekti finantseerimisega vastavalt 27.11.2017 avaldatud börsiteatele.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

I. Arco Vara AS’i aktsiakapitali suurendamine, avalik pakkumine olemasolevatele aktsionäridele, ja uute aktsiate noteerimine Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku:

1. Suurendada Arco Vara AS’i (edaspidi „Äriühing“) aktsiakapitali järgmiselt:

a. Äriühing laseb välja 2 670 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot ühe kohta.

b. Ühe uue lihtaktsia väljalaskehind on 1,50 eurot, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 0,80 eurot on ülekurss.

c. Aktsiakapitali uus suurus on 6 423 908 eurot.

d. Uute aktsiate märkimise aeg (märkimisperiood) algab 29. detsembril 2017. a kell 9.00 ja lõppeb 15. jaanuaril 2018. a kell 16.00, kuid juhatusel on märkimisperioodi seaduse piires muuta, pikendada või lühendada.

e. Emissioon on suunatud ainult Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning toimub ainult Eestis. Äriühingu aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute ring määratakse kindlaks märkimisperioodi viimasel päeval CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

f. Aktsiate eest tuleb tasuda rahas hiljemalt kolme tööpäeva jooksul märkimisperioodi lõpust ehk hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a; juhatus võib täpsustada tasumise tähtaega ja protseduuri.

g. Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest.

h. Juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitakse aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.

2. Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning uute aktsiate noteerimine Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävala pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 24.12.2017. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 20.12.2017 CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 27.12.2017 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@arcovara.ee hiljemalt 26.12.2017. Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes 30.11.2017.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

4 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.05.2022 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine