Uudiste arhiiv

 

Üüriturg – eluase kõigile kättesaadavaks!

Mul oli möödunud kolmapäeval suur au esineda Eesti Ehitusettevõtete Liidu poolt korraldatud konverentsil „Üüriturg – eluase kõigile kättesaadavaks!“. Tegemist oli heal tasemel konverentsiga nii korralduse, esinejate kui ka auditooriumi poolest. Riigikogu majanduskomisjoni esimehe pr Kaja Kallase sõnavõtule järgnes majandussotsioloogia proffessori

Kõigile eluaseme tagamiseks on vajalik era- ja avaliku sektori koostöö üürituru korrastamisel

Homme, 2. aprillil toimuv konverents „Üüriturg – eluase kõigile kättesaadavaks!“ otsib lahendusi Eesti üürisektori arendamisel eesmärgiga tagada kõikidele elanike gruppidele vajalik eluase. Selleks on vajalik era- ja avaliku sektori vaheline suurem koostöö. Konverents toobki kokku erinevad osapooled nii era- kui

Seminar: Maaklertasu nõude eeldused – praktilised näpunäited

Eesti Kinnisvarafirmade Liit korraldab koolituse teemal „Maaklertasu nõude eeldused – praktilised näpunäited“. Lektor on advokaadibüroo Glikman, Alvin & Partnerid vandeadvokaat Pille Pettai. Koolitus toimub 16. aprillil kell 10.00-12.00 Tallinna Ülikooli Mare õppehoone 2. korruse Tallinna saalis, Uus-Sadama 5. Koolitus on EKFL liikmesfirmade töötajatele TASUTA! Teistele on

Glikman Alvin & Partnerid: Õigusabikulud kuuluvad korteriühistu majandamiskulude hulka

Tsiviilasjas 3-2-1-89-13 on lahendatud küsimust, kas kohtumenetluses kantud õigusabikulud on korteriühistu majandamiskulud. Korteriühistu juhatus oli sõlminud õigusvaidluste lahendamiseks õigusabilepingu õigusbürooga, mille kulusid hüvitati korteriühistu remondifondi arvelt. Korteriomanikud sellega ei nõustunud. Kohus leidis aga, et korteriühistu majandamiskuludeks on muuhulgas tasu, mida

Õigus nõuda üürilepingu tingimuste muutmist tagasiulatuvalt pärast üürilepingu kehtivuse lõppu

Tsiviilasjas nr 3-2-1-143-13 on kolleegium käsitlenud üürniku õigust ning võimalusi nõuda üürilepingu tingimuste muutmist tagasiulatuvalt, st kui üürileping on lõppenud. Asjaoludest tulenevalt ütles üürileandja üürnikuga sõlmitud üürilepingu üles üürilepingu rikkumise tõttu. Sellejärel esitas üürileandja kohtusse üürniku vastu nõude tasumata üüri

Maakleritasu nõude eeldused

Tsiviilasjas nr 3-2-1-123-13 on kolleegium andnud mitmeid olulisi juhiseid eelduste osas, millal võib maakleri tasunõue olla põhjendatud isegi juhul, kui kinnistu müüja kasutab lõpuks ostmisel mõne teise maakleri vahendusteenust. Asjaolude kohaselt pöördus ostja maakleri poole, et maakler tutvustaks talle tema

Glikman Alvin & Partnerid: Ehitusloa saab kehtetuks tunnistada, kui ehitusprojekt on olulises osas puudulik

Tsiviilasja nr 3-3-1-46-13 asjaolude kohaselt andis Tallinna Linnaplaneerimise Amet ettevõttele ehitusloa garaažikompleksile elukorruste pealeehitamiseks. Ehitustöid tehti ebakorrektselt ning põhjustati mitmeid läbijookse, mis tekitas ehitisele kahjustusi, samuti oli ehitusprojekt kooskõlastamata kõigi kaasomanikega. Selletõttu esitas garaažikompleksi hooneühistu kaebuse ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks. Kohtus

Maakleril on õigus maakleritasule ka siis, kui tehing tehakse teise maakleri vahendusel

Praktikas tuleb kinnisvarabüroo teenuseid kasutades igapäevaselt ette küsimusi teemal, millistel eeldustel saab maakler nõuda kliendilt maakleritasu maksmist. Kõige teravam on probleem siis, kui tehing viiakse lõpuni maakleri edasise abita, näiteks müüja müüb objekti ikkagi omal käel, olles maaklerilt eelnevalt saanud

Broneerimisleping: tähendus ja millal seda sõlmida (1)

Broneerimislepinguid on elamuotstarbelise kinnisvara müügipraktikas sõlmitud juba üle 10 aasta. Sellele vaatamata eksitakse endiselt selle lepingu olemuses, sest broneerimislepingu nime all sõlmitakse valdavalt lihtkirjalikke eellepinguid. Sellese praktika kujunemine võib olla seotud teadmatusega või ka sooviga kiiresti mingi paber ära vormistada

Notari tasu maksmisest, kui tehingut ei toimu

9. jaanuaril 2013.a. tegi Riigikohtu tsiviilkolleegium kohtumääruse tsiviilasjas  3-2-1-169-12 asjas, kus notar nõudis pooltelt notari tasu lepingudokumendi koostamise eest, kuigi tehingut selle notari juures ei toimunud. Asjaolude kohaselt broneerisid pooled notari juures notari aja ja palusid ette valmistada lepingudokumendi. Erinevate

Müüja vastutusest müügilepingu eseme puuduste eest

19.11.2012.a. kohtuotsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-129-12 on Riigikohtu tsiviilkolleegium veelkord selgitanud müügilepingust tulenevaid müüja vastutuse aluseid. Kohtuasja asjaolude kohaselt müüs kinnisvaraarendaja korteriomandi, mille kasutama asumisel ilmnes korteris pidev müra ja vibratsioon, mida põhjustas naaberkinnistul teostatav tootmistegevus. Seega ei olnud tegemist müüjast

Kasutusluba ei anna kindlust, et ehitis vastab õigusaktidega ettenähtud nõuetele

Riigikohtu hiljutises otsuses (tsiviilasjas 3-3-1-64-10) on kohus on selgitanud, et kui valminud ehitisele on väljastatud kasutusluba, siis ehitusluba vaidlustada enam ei saa. Ehitusloa õiguslik toime ammendub ehitisele kasutusloa väljastamisega ja ehitusluba kaotab kasutusloa väljastamisega kehtivuse.  Seega juhul, kui ehitusluba on

Üürileandja pandiõigus

Praeguses majanduskriisis on kujunenud igapäevaseks, et kinnisasja üürilepingust tulenevate võlgnevuste korral rakendatakse üürniku vara suhtes üürileandja pandiõigust. Tihti on aga üürilepingu pooltel üürileandja pandiõiguse olemusest ekslik arusaam, mistõttu ei kasutata üürileandja pandiõigust alati õiguspäraselt. Võlaõigusseaduse kohaselt on kinnisasja üürileandjal üürilepingust

Eluruumi üürilepingu sõlmimisel tuleb arvestada seadusest tulenevate kohustuslike tingimustega 8 kommentaari

Kinnisvara ostmise asemel on täna saamas kasvavaks trendiks eluaseme üürimine. Samas ei ole paljud üürileandjad ja üürnikud päris teadlikud oma õigustest ja kohustustest, mis eluruumi üürile andmisega kaasnevad. Tihti unustatakse ära, et üüritud eluase on üürniku kodu ja kodu puutumatus

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

07.12.2021 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?