Tallinna linnavalitsus algatab homsel istungil Volta kvartali detailplaneeringu koostamise

Põhja-Tallinnas asuva 11,26 ha suuruse maa-ala detailplaneering algatatakse eesmärgiga ehitada või rekonstrueerida kokku kuni 41 hoonet. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga soovitakse muuta Tallinna üldplaneeringu kohane ettevõtluse segahoonestusala planeeritava maa ala ulatuses osaliselt korruselamute alaks.

Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lisanõudeid:

Planeeritav ala asub Põhja-Tallinnas Kalamaja asumis, Tööstuse ja Volta tänava ning Balti jaama Kalasadamaga ühendava raudteeharu vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale on nii Tööstuse kui ka Volta tänavalt. Endisel tootmisalal paiknevad 19. sajandi lõpust kuni 1970. aastateni ehitatud tootmis- ja kontorihooned, mis on osaliselt rekonstrueeritud elu- ja ärihooneteks.

Planeeringuala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne piirkond, kus paikneb nii elamuid kui ka lao- ja tootmishooneid, hoonestus väga mitmekesine. Planeeritavast alast itta jääb terviklik Kalamaja miljööväärtuslik asum, lõunasse jääb tootmishoonete kvartal eesotsas Volta masinatehase maa-alaga ning põhja suunal paikneb endise Kalamaja kalmistu hävitamise järel kujunenud ulatuslik kalmistupark, elu- ja ärikvartaliks muutuv ning linna merele avav Noblessneri kvartal ning militaarkasutuses olev Miinisadam. Planeeringualast läände jäävad nii korterelamute- kui tootmisalad. Kasutuseta tootmishoonetesse Erika tänava ja Tööstuse tänava ristmiku ümbruses on kavandatud rajada kaubanduskeskus. Planeeritav ala on ümbritsetud mitmetest kultuurimälestistest.

Planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on Tallinna üldplaneeringus määratud ettevõtluse segahoonestusala. Alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Planeeringu eskiislahenduse kohaselt taotletakse maakasutuse juhtotstarbe muutmist – ettevõtluse segahoonestusala soovitakse muuta osaliselt korruselamute alaks.

Kuna ala piirneb Kalamaja miljööväärtusliku alga, kus asuvad valdavalt korterelamud ning teisel pool Tööstuse tänavat Noblessneri kvartal, kus endine Noblessneri laevatehas muudetakse polüfunktsionaalseks keskuseks, luues suurele osale inimestele sobiv linnaruum majutushoonete, korterelamute, äri- ja kaubanduskeskuste, restoranide ja kohvikutega, kus elanikud, ärimehed ja linna külalised loovad eluterve keskkonna, on linnaruumiliselt põhjendatud korterelamute ning neid teenindavate funktsioonide kavandamine ka endise Volta tehase alale.

Planeeringu eskiislahenduses nähakse ette endine Volta tööstuskvartal ümber struktureerida vastavalt 2007. aastal läbi viidud ideekonkursi võidutööle Soome arhitektuuribüoolt AW2, mille alusel on piirkonda võimalik rajada terviklikult läbimõeldud elu- ja ärikeskkond.

Detailplaneeringu algatamist taotles OÜ Koger Kinnisvara. Taotluse kohaselt sooviti muuta kinnistute piire, maakasutuse sihtotstarbeid ning ehitusõiguse määramist ärihoonete, äri- ja korterelamute, korterelamute, lasteaia ning  parkimismaja rajamiseks. Detailplaneeringu eskiisi on koostanud ConArte OÜ.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

30.11.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine