Uus Maa Kinnisvarabüroo 11-2017 kinnisvaraturu ülevaade

Uus MaaKlassikud ütleksid novembri turuülevaadet lugedes, et „läänerindel muutusteta“. November ei toonud turule üllatusi, järelturu aktiivsus oli hea ning uusarenduste asjaõigused olid enamasti sõlmitud juba varem. Mediaanhind oli aasta üks kõrgemaid, ehkki see jäi alla novembri numbritele, tehingute arv tegi samuti väikese tagasimineku, ent võrreldes varasemate aastatega, oli tegemist tunduvalt kõrgemate näitajatega. Kokkuvõttes sõlmiti novembris 1920 ostu-müügitehingut, mille mediaanhind oli 1255 EUR/m2. Võrreldes oktoobriga vähenes tehingute arv 84 võrra ehk 4,2%, mediaanhind vähenes samal ajal 2,2%.

2017. aasta esimese 11 kuuga kasvas võrreldes 2016. aastaga nii tehingute arv kui ka mediaanhind. 11 kuuga sõlmiti Eestis 20 414 tehingut ning võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenes tehingute arv 1523 võrra ehk 8,1%. Tehingute mediaanhind kasvas samal ajal 6,6% (1144→1220 EUR/m2).

Andmed: Maa-amet

Suuresti püsis muutumatuna ka maakondade jõujooned, kui võtta arvesse haldusreformiga muutunud haldusjaotuslikud piirid. 2004 ostu-müügitehingust sõlmiti kõige rohkem tehinguid Harjumaal – 1036 tehingut ehk 51,7% tehingute koguarvust. Harjumaa tehingute koguarvust moodustas lõviosa Tallinna tehingute arv, mille osakaal oli novembris 82,6%. Võrreldes oktoobriga vähenes Harjumaal tehingute arv 107 võrra, mille põhjustas tehingute arvu vähenemine väljaspool Tallinna. Mediaanhind oli Harjumaal samuti kõrgeim – novembris vähenes mediaanhind võrreldes oktoobriga 1% võrra, jäädes pidama 1622 EUR/m2-l.

Tehingute arvu poolest järgnesid Harjumaale traditsiooniliselt rahvarohkemad maakonnad: 206 tehinguga Tartumaa, 193 tehinguga Ida-Virumaa ja 115 tehinguga Pärnumaa. Võrreldes oktoobriga suurenes tehingute arv viies maakonnas, absoluutnumbrites näitasid suurimat kasvu Ida-Virumaa (+29) ja Tartumaa (+23). Harjumaa järel langes tehingute enim Pärnumaal (-23), kus see langes pärast rekordilist oktoobrit tavapärasele tasemele.

Mediaanhinna poolest järgnesid Harjumaale taaskord Tartumaa (1250 EUR/m2) ning Pärnumaa (920 EUR/m2). Novembris kasvas mediaanhind seitsmes maakonnas, absoluutarvudes oli kasv kõige suurem Saaremaal (+534 EUR/m2), kus aga sõlmiti koguni 23 tehingut vähem kui eelmisel kuul. Viljandimaal vaheldus nõrk oktoober tavapärase novembriga, mistõttu kasvas seal mediaanhind 124 EUR/m2 võrra. Kõige enam vähenes mediaanhind Pärnumaal (-149 EUR/m2), langedes pärast kahte rekordilist kuud tavapärasele tasemele.

171218 Eesti maakondade korterituru dünaamikaAndmed: Maa-amet

Nagu eespool mainitud, langes Harjumaal võrreldes oktoobriga tehingute arv, ehkki Tallinna „süü“ oli selles ehk kõige tagasihoidlikum – võrreldes eelmise kuuga sõlmiti Tallinnas vaid 10 tehingut vähem, mediaanhind vähenes samal ajal 1,1%. Võrreldes eelmise aasta 11 kuuga on sel aastal sõlmitud 553 tehingut rohkem (+6,7%), mediaanhind on samal ajal suurenenud 8,2% (1527→1652 EUR/m2). Muutusteta oli november ka Tallinnas – väikesed muutused tehingute arvus ja hindades olid valdavalt tingitud muutustest uusarendustega sõlmitud asjaõiguslepingute arvus. Kokkuvõttes sõlmiti novembris 856 tehingut, mille mediaanhind oli 1688 EUR/m2.

171218 Tallinna korterituru dünaamikaAndmed: Maa-amet

Muutunud huvi uusarenduste segmendis aitab ametlikest andmetest kõige paremini seletada kinnisvaratehingute võõrandajate statistika, ehkki selles kajastuvad lisaks korteriomanditele ka kinnisasjad. Võrreldes oktoobriga vähenes novembris juriidiliste isikute poolt võõrandatud kinnisvaraobjektide arv – kokku sõlmisid juriidilised isikud 656 müügitehingut, mis tähendab seda, et nende osakaal tehingute koguarvust küll vähenes, ent oli siiski suurem eraisikute poolt võõrandatud objektide arvust. Kokku müüsid juriidilised isikud oktoobris 656 kinnisvaraobjekti, mis tegi nende osakaaluks 49,2%. Eraisikud müüsid 634 objekti (47,6%), ülejäänud osapooled 36 objekti ja riik ning kohalik omavalitus 7 objekti.

171218 Tehingud võõrandajate liigi järgiAndmed: Maa-amet

Veelgi enam kui linna üldstatistikat, mõjutas uusarendustega sõlmitud asjaõiguslepingute arvu muutus tunduvalt enam Tallinna linnaosade statistikat, kus tehingute arv on veelgi väiksem.

2017. aasta novembris sõlmiti kõige enam tehinguid Lasnamäe linnaosas (226), millele järgnesid teised rahvarohkemad linnaosad nagu Kesklinn (177), Põhja-
Tallinn (131) ja Mustamäe (120). Võrreldes oktoobriga kasvas tehingute arv kolmes linnaosas, neist enim Lasnamäel (+44); tehingute arv vähenes enim Haaberstis (-35) ja Põhja-Tallinnas (-22). Lasnamäel aitasid tehingute arvu suurendada uusarendused, kelle müük Haaberstis aga tehingute arvu vähendas. Põhja-Tallinnas vähenes samuti uusarenduste müük, ent veelgi enam vähenes järelturu müük.

171218 Tehingute arv linnaosa järgiMediaanhind oli sarnaselt eelmistele perioodidele kõrgeim Kesklinnas (2164 EUR/m2), kus mediaanhind vähenes võrreldes oktoobriga 2,3%. Kesklinnale järgnesid Kristiine (1843 EUR/m2) ja Põhja-Tallinn (1795 EUR/m2). Kõige enam kasvas mediaanhind Põhja-Tallinnas (+7,4%) ning seda peamiselt muutuste tõttu tehingute struktuuris. Suurte tehingute arvuga linnaosadest mediaanhind novembris vähenes: Mustmäel 1,4%, Kesklinnas 2,3%, Lasnamäel 3,9%.

171218 Tallinna linnaosade korterituru dünaamika

Ehkki Tartu linnaga liitus pärast haldusreformi Tähtvere vald, kajastame selles ülevaates ainult endises Tartu linnas sõlmitud ostu-müügitehinguid, kuna maapiirkondade arvestamine moonutab kinnisvarastatistikat ja muudab võrdluspõhimõtteid. Võrreldes oktoobriga, kui tehingute arv oli loid, suurenes novembris tehingute arv 16 võrra, mediaanhind jäi aga praktiliselt samaks, olles Tartu taset arvestades sarnaselt mitmele muule asulale vaadeldava perioodi kõrgemaid. Aasta esimese 11 kuuga tehingute arv Tartus võrreldes eelmise aastaga vähenes, ehkki tehingute arv hakkab lähiajal suurenema, arvestades kasvavat ehitusmahtu. Kokkuvõttes sõlmiti novembris 143 ostu-müügitehingut, mille mediaanhind oli 1267 EUR/m2.

171218 Tartu korterituru dünaamikaAndmed: Maa-amet

Kui Tartu võtab tehingute arvu osas nii-öelda vaheaasta, siis Narvas on sel aastal tehingute arv sammunud põhjast välja, ehkki mediaanhind on sammub endiselt vähikäiku. Järgneval aastal peaks tehingute aktiivsuse valguses hakkama ka mediaanhind suurenema, seda ka madala võrdlusbaasi tõttu. Novembris sõlmiti Narvas 61 tehingut, mida oli 7 võrra rohkem kui oktoobris, mediaanhind oli novembris 404 EUR/m2 ning võrreldes oktoobriga suurenes see 13,5% võrra. Aasta esimese 11 kuuga suurenes tehingute arv võrreldes eelmise aasta sama ajaga 103 võrra, mediaanhind vähenes langes aastataguse ajaga võrreldes 3,9% (412→396 EUR/m2).

171218 Narva korterituru dünaamikaAndmed: Maa-amet

Sarnaselt Tartule arvestatakse Pärnu ülevaates edaspidi vaid linnalistes piirides sõlmitud tehingutega, ehkki linn on haldusreformiga pindala poolest kasvanud maailma suurimate linnade sekka. Võrreldes rekordilise oktoobriga, iseloomustas Pärnu kinnisvaraturgu sarnaselt novembri ilmale sõnapaar hall argipäev. Tehingute arv langes tavapärasele tasemele, vähenedes võrreldes oktoobriga 30 võrra. Mediaanhind oli vaadeldava perioodi kõrgemaid, lähenedes pretsedenditult Tartule, ehkki võrreldes rekordilise oktoobriga tuli väike langus (-2,7%). Kokkuvõttes sõlmiti novembris 79 tehingut, mille mediaanhind oli 1121 EUR/m2.

171218 Pärnu korterituru dünaamikaAndmed: Maa-amet

Alates 2017. aasta oktoobrist kajastub ülejäänud omavalitsuste statistikas haldusreformi mõju, mis kokkuvõttes tähendab seda, et tabel hakkab kajastama omavalitsusi, mis sinna varem ei mahtunud. Nõnda kuulusid novembris ülejäänud omavalitsuste tehingute esikümnesse ka Tapa vald ja Paide vald. Tavapäraselt sõlmiti enim tehinguid Kohtla-Järvel ning juba traditsiooniliselt oli teine suurimaid uusarendusturgusid väljaspool Tallinna – Rae vald. Ülejäänud omavalitsuste tehingute arv oli üpris sarnane – neljandat ja üheksandat-kümnendat lahutas vaid 11 tehingut, mis tähendab seda, et erinevused elanike arvus ei ole suuremate omavalitsuste puhul kinnisvaraaktiivsuse tähtsaim faktor. Tavapäraselt oli mediaanhind suurim Tallinna lähivaldades, tabelis on tavapäraselt esindatud ka omavalitused, kus tehingute mediaanhind on äärmiselt madal (Kohtla-Järve linn, Valga vald, Tapa vald). Ülejäänud omavalitsused kippusid pigem jääma kahe äärmuse vahele – Viljandi, Haapsalu ja Rakvere hinnad on ajalooliselt olnud üpris sarnased ning iseloomustavad pigem ülejäänud Eesti tervemat kinnisvaraturgu, samas kui Jõhvi ja Paide on kaldunud madalamate hindade poole.

171218 Ülejäänud omavalitsused, november 2017Andmed: Maa-amet

Käesoleva turuülevaate on koostanud UUS MAA KINNISVARABÜROO. Turuülevaate eesmärk on jagada informatsiooni ning see ei pretendeeri turu ning sündmuste veatule kirjeldamisele. Info, millel ülevaade baseerub, on hangitud allikatest, mis on meie arvates usaldusväärsed, kuid me ei saa garanteerida nende eksimatust. UUS MAA Kinnisvarabüroo ega sellega seotud isikud ei võta endale vastutust käesoleva väljaande või mõne selle osa kasutamisest tekkivate otseste või kaudsete kahjude korral. Trükise “Uus Maa Kinnisvarabüroo 2017. aasta JUUNIKUU kinnisvaraturu ülevaade” autoriõigused on kaitstud. Selle väljaande või mõne selle osa paljundamine (elektrooniliselt, mehaaniliselt või muul moel kopeerides), salvestamine ja levitamine on lubatud vaid UUS MAA Kinnisvarabüroo kirjalikul loal.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC