Eften: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse ja päevakord

EftenBalti Kinnisvaraportfell AS-i (registrikood 10830872, asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 18. mail 2016. a kell 11. Üldkoosoleku toimumise koht on ettevõtte asukoht aadressil Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus).

Balti Kinnisvaraportfell AS-i nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:

  1. Ülevaade ettevõtte tegevusest
  2. 2015. majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Kasumi jaotamine
  4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Lisainformatsioon

Nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1:

Juhatus teeb ülevaate fondi tegevusest, sh kinnisvarainvesteeringutest ja varade müügist.

Otsuse eelnõu: Kiita heaks nõukogu ja juhatuse tegevus.

Päevakorrapunkt 2:

Juhatus on koostanud 2015. majandusaasta aruande, mis on auditeeritud Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers poolt ning 23. märtsil 2016. a nõukogu koosolekul heaks kiidetud. Nõukogu on koostanud nõukogu aruande. Otsuse eelnõu: Kinnitada Balti Kinnisvarafond AS-i 2015. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 3:

Otsuse eelnõu: Jaotamata kasum seisuga 31.12.2015. a summas 1 499 334 eurot jaotada järgmiselt:

Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) – 400 000 eurot;

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldise tegemist on 1 099 334 eurot.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18.05.2016 kell 23.59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 25. mail 2016. a.

Päevakorrapunkt 4:

Otsuse eelnõu: Pikendada nõukogu liikme Sander Rebase, isikukood 37409254217, volitusi ja nõukogu liikme Tõnis Nõmmiku, isikukood 37501054234 volitusi kuni 18.05.2019. a.

2015. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepanekuga, samuti otsuste eelnõude, aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide osas ja muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani ettevõtte asukohas tööpäevadel kell 9–16.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Balti Kinnisvaraportfell AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Vastavalt Balti Kinnisvaraportfell AS-i põhikirjale fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri üldkoosoleku toimumise päeva kell 9 seisuga.

Koosolekule registreerimine algab 18. mail 2016 kell 10.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

23 − 16 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!