Eften: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse ja päevakord

Eften ASi (registrikood 10830872, asukoht , A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. juunil 2014 kell 10.

Balti Kinnisvaraportfell ASi nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:

1. 2013. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse ettepanek: kinnitada 2013. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Juhatuse ettepanek: kasumit mitte jaotada.

3. Aktsiakapitali vähendamine ja oma aktsiate tühistamine

Juhatuse ettepanek: seoses aktsiate tagasiostuprogrammi lõpule viimisega vähendada Balti Kinnisvaraportfell ASiaktsiakapitali aktsiate tühistamise teel 64 541,5 euro võrra. Tühistatakse Balti Kinnisvaraportfell ASile kuuluvad 129 083 oma aktsiat (lihtaktsiad), mille tulemusel on ettevõttel 2 833 836 lihtaktsiat nimiväärtusega 0,5 eurot ja üks eelisaktsia nimiväärtusega 63,9 eurot. Aktsiakapitali vähendamise tulemusel on uueks aktsiakapitali suuruseks 1 416 981,90 eurot.

4. Audiitori valimine

Juhatuse ettepanek: kinnitada uueks audiitoriks aktsiaselts , registrikood 10142876 ning anda juhatusele nõusolek audiitorbürooga lepingu sõlmimiseks järgneva kolme aasta (2014, 2015 ja 2016) majandusaasta aruannete auditite läbiviimiseks.

Aktsionäril on üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Balti Kinnisvaraportfell ASi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Majandusaasta aruande, nõukogu aruande, audiitori järeldusotsuse, aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta ning juhatuse, nõukogu, aktsionäride esitatud otsuste eelnõude ja muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani Balti Kinnisvaraportfell ASi asukohas Tallinn, A. Lauteri 5 tööpäevadel kella 9–16.

Balti Kinnisvaraportfell ASi põhikirja kohaselt fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 20.06 kell 9.

Koosolekule registreerimine algab 30.06.2014 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Äriseadustiku § 297 lg 4 järgi võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC