Keskkonnainvesteeringute Keskus: Veelgi enam eraisikuid saavad toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

KIK / Keskkonnainvesteeringute KeskusAlates, 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

KIKi juhataja Andrus Treier sõnab, et oleme kaks aastat KIKis vastu võtnud eraisikute taotlusi, kuid paraku pidanud ära ütlema paljudele, kellele toetuse tingimused ei laienenud. „Mul on hea meel, et nüüd saavad riigi toel endale puhta joogivee ja nõuetekohase reoveekäitluse ka väiksemate asulate elanikud. Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit eurot.

„Soovitan kõikidel taotlejatel põhjalikult tutvuda toetuse andmise tingimustega ning veenduda, et taotluses on kõik vajaminev kirjas. Samuti, et taotlusega oleks kaasas kõik lisad – nii teeme KIKis võimalikult kiiresti positiivse otsuse ning siis ongi võimalik kinnistusiseste kaevetöödega alustada,“ selgitab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer. „Taotlusi võtame vastu kuni vooru eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega on kõige hilisem aeg taotlust esitada (eeldusel, et vooru eelarve pole varem täitunud) jaanuar 2023,“ sõnab Haamer. „Niisiis on piisavalt aega, et oma plaane seada ning kuna vooru eelarve ka suurenes, siis saame soovijate taotlusi vastu võtta just neile sobival ajaperioodil,“ lisab ta.

Toetusest

Kes saab toetust taotleda?

 • Isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida KIKi kodulehel otsingumootorist.
 • Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Milleks toetust antakse?

 • Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata.

Milleks toetust ei anta?

 • Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
 • Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks. NB! Ehitustöödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.
 • Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks.
 • Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.

Kui suur on toetus?

 • Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.

Kuidas taotleda?

 • Taotleda on võimalik: 1) E-toetuse keskkonnas, 2) KIKi kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida on võimalik KIKi saata e-posti (info@kik.ee) või posti teel (Narva mnt 7a, VI korrus, Tallinn). Samuti võib taotlust alates juunikuust täita KIKi Tallinna kontoris, kuid palume sel juhul eelnevalt ette helistada telefonil 6 274 171.
 • Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.
 • Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
 • Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.
 • Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.

Kust leiab lisainfot?

 • Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt siit.
 • Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.haamer@kik.ee, 6 274 183).

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine”. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.06.2023 Kinnisvara ABC