Kinnisvaravahenduse tulevikusuunad

Vaadates kinnisvaraturgu paariaastases perspektiivis võib maaklerfirmade töös prognoosida mitmeid olulisi arengusuundumusi. Tänane on üliaktiivne. See toob turule palju üritajaid, kes tehingute arvu vähenedes üksteisele märkimisväärset konkurentsi hakkavad pakkuma. Jätkusuutlikkust taotlev vahendusfirma peab arvesse võtma mitmeid suundumusi.

Oluline trend saab olema kliendigruppide diferentseerumine.

See tähendab, et selgejoonelised piirid võtavad erinevad kliendisegmendid, kellest üks näiteks teeb ühekordse korteriostutehingu, teine – arendaja – tellib pidevat hindamis- ja konsultatsiooniteenust, kolmas tellib büroohoone haldus- ja hooldusteenust ning sageli ka üürivahendusteenust.

Kliendigruppide diferentseerumise puhul tuleb maaklerfirmadel pöörata tähelepanu turundusmeetmestiku valikule, et parimat võimalikku teed pidi kliendini jõuda. Samuti hinnakujundusele ning kompleksteenuse pakkumisele neile rühmadele, kellele see on võimalik.

Kliendid on diferentseerunud erinevateks gruppideks ka juba täna.

Tulevikusuundumusena tasub eristumist välja tuua seetõttu, et asetleidev turu korrastumine, millega kaasneb hinnahüpete teisenemine stabiilseks ning prognoositavaks hinnatrendiks. See vähendab kiire kasumi teenimise võimalust kinnisvaraturul ja seeläbi kinnisvaraturul aktiivselt tegutsevate inimeste hulka. Nii joonistuvad erinevate kliendisegmentide vahele selgemajoonelised piirid.

Kliendigruppide või segmentide eristumine haakub kliendihalduse edasiarendamisega.

Tänasel päeval on kliendid paljus seotud konkreetse teenust osutava maakleri või hindajaga. Ühe kinnisvarafirma pakutava teenuste kompleksi arenedes, kus ühele kliendile pakutakse vahendus-, hindamis-, haldus- ja näiteks konsultatsiooniteenust, haagitakse klient konkreetse persooni asemel firma külge.

See muidugi ei tähenda, et isiklikud kontaktid muutuksid vähetähtsaks. Klient valib “oma maakleri”, kelle poole ta edaspidi kõigis -alastes küsimustes pöördub. “Oma maakler” integreerib erinevaid kinnisvarateenuseid terviklikuks lahenduseks ning töötab kliendi jaoks välja personaalse paketi. Võib paralleele tuua personaalpangandusega, kus kliendihaldurist annab pidevaid soovitusi/nõuandeid vara kasutamiseks.

Klientide usalduse pälvimiseks peavad maaklerid end kindlustama atestaadi olemasoluga.

Atestaadi puudumise korral tegutseb atesteeritud maakleri assistendina ega oma otsustus- ega allkirjaõigust olulistes küsimustes.

Atesteerimisprotsessi jätkumist nõuab juba tänane olukord, kus maaklertegevuse vastu kinnisvaraturul suur usaldus puudub. Paljus on see usalduse puudumine tingitud ebaprofessionaalsusest ja pealiskaudsusest – põhjustest, mida maakleri atestaadi olemasolu aitab hõlpsalt vältida.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kinnisvaraturu hüperaktiivsuse vähenemine suurendab maaklerfirmade vahel konkurentsi. See tingib vahendusteenuse arendamist ning klientidele personaalset lähenemist. Oluliseks trendiks saab püüe klienti konkreetse firmaga pikaajaliselt siduda.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC