MAXIMA rajab Õismäele supermarketi

TallinnTallinna linnavalitsus kehtestab detailplaneeringu, mis võimaldab rajada Väike-Õismäe piirile Haabersti ristmiku naabrusse kaupluse.

Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneering hõlmab 4,35 ha suuruse -ala, millele saab ehitada kahe maapealse korrusega kaubandushoone ja alajaamahoone. Ühtlasi näeb detailplaneering ette Ehitajate tee laiendamise, ala heakorrastamise ja haljastamise, juurdepääsude ja parkla rajamise ning tehnovõrkudega varustamise. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 25. juunil 2013 sõlmitud lepingule.

Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostas OÜ Moodul Projekt. Planeeritav ala asub Haabersti linnaosas Paldiski mnt, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ringristmiku läheduses. Planeeritava ala kontaktvööndis paiknev hoonestus on 2- kuni 16-korruseline. Õismäele on iseloomulik 2-, 5-, 9- ja 16-korruseline hoonestus, hooned on ehitatud valdavalt 1970-ndatel aastatel, tegemist on põhiliselt suurpaneelelamutega. Planeeringualal hea ühendus linnaosa keskusega ning linna teiste piirkondade ja linnaosadega.

Ehitajate tee 148 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus kavandatu on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ning koostatava Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.

Planeeringualale jäävad kinnistud sobivad suurepäraselt ärihoone ehitamiseks, kuna planeeringuala jääb tiheda liiklusega Ehitajate tee äärde.

Kavandatava kaubandushoone kõrgus on kuni 15 meetrit maapinnast. Olemasolev hoonestus lammutatakse. Hoone paigutamisel krundile on arvestatud tänavahaljastuse vajadusega ja 25-meetrilise rohekoridoriga, rohekoridori alale on kavandatud avalikult kasutatav jalakäijate liikumisrada.

Planeeritav magistraaltänavate läheduses paiknev ala sobib äritegevuseks ning detailplaneeringus kavandatu elluviimisel korrastub linnaruum ja suureneb töökohtade arv ning teenuste valik piirkonnas. Kauplusehoone juurde on kavandatud 204 parkimiskohta.

Detailplaneeringu algatamist taotles MAXIMA OÜ. Detailplaneeringu koostamine algatati ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 korraldusega. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus 30. juulil 2013 avalik arutelu.

25. juunil 2013 sõlmitud lepinguga võttis MAXIMA OÜ kohustuse tagada oma vahendite arvelt detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni valmisehitamine.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 12. veebruari 2014 korraldusega ning oli 14. märtsist kuni 28. märtsini 2014 avalikul väljapanekul, mille kestel detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi pöördumist ei laekunud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

+ 68 = 72

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.05.2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest