Uudiste arhiiv

 

Tallinn hüvitab korteriühistutele energiamärgisekulud

Tallinna korteriühistud saavad taotleda toetust energiamärgise väljastamisega seotud kulude katmiseks. 2009. aasta aprillist jõustunud määruse kohaselt eraldatakse Tallinna linna territooriumil asuvatele korteriühistutele elamu energiamärgise väljastamisega seotud kulude katmiseks ühekordset toetust summas kuni 95,87 eurot (algselt 1 500 krooni) ühe korteriühistu

Korteriühistud saavad linnalt haljastustoetust

Tallinna Linnavaraamet ootab projekti „Roheline õu“ raames korteriühistute taotlusi hoovide korrastamiseks toetuse saamiseks. Taotlusi võetakse vastu 30. aprillini. Taotlusi võivad esitada Tallinna linnas tegutsevad korteriühistud. Maksimaalne toetus on 600 eurot korteriühistu kohta ning toetuse määr kuni 60% tegevusele kulutatud summast.

Arstid ja õed saavad Tallinnas maja

Ligi 90 meditsiinitöötajat saavad järgmisel kevadel Tallinna linnalt soodsa üüripinna rekonstrueeritud Akadeemia tee 48 hoones. Arstide ja õdede majutamiseks kavandatud hoone põhjalik uuendamine viiakse linnavolikogu otsuse ja ühiselamutüüpi hoonete rekonstrueerimise programmi kohaselt lõpule 2015. aasta märtsiks. Linnavalitsus peab planeerima Akadeemia

Tallinn hakkab parima haljastusega korteriühistuid premeerima

Korterelamute juurde suvehooajaks haljastuse rajamiseks käivitatud projekti Roheline õu raames antakse lisaks rahalisele toetusele käesolevast aastast välja auhind parima lahenduse või silmapaistvalt hea teostuse eest. Projekt „Roheline õu“ käivitati 2013. aastal. Esimesel aastal saadud kogemuse põhjal on projekti sisse viidud

Tallinna üürikomisjon sai kümneaastaseks

Tallinna üürikomisjon tähistas 1. veebruaril asutamisest kümne aasta möödumist. Tallinna Üürikomisjon alustas tööd 1. veebruaril 2004. Kümne aasta jooksul on esitatud üürikomisjonile kokku 1717 avaldust. Üürikomisjoni pädevuses on eluruumi üürilepingust tulenevate vaidluste lahendamine. ÜürikomisjoEn võtab üürivaidluse menetlusse üürniku või üürileandja

Tallinn taotleb Ülemiste järve sanitaarkaitseala linna omandisse

Tallinna linnavalitsus soovib Ülemiste järve sanitaarkaitseala maid munitsipaalomandisse. Linnavalitsus määrab homsel istungil munitsipaalomandisse taotletava, ligi 18 ha suurusest Järvevana tee 1a maatükist moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa. Tallinna Linnavolikogule esitab aga linnavalitsus maade munitsipaalomandisse taotlemise ja katastriüksuste sihtotstarbe määramise otsuse eelnõu,

Tallinna Botaanikaaia maad lähevad linna omandisse

Tallinna Botaanikaaia kasutuses olev Kloostrimetsa tee 56 maatükk antakse Harju maavanema korraldusega Tallinna munitsipaalomandisse. „Kloostrimetsa tee 56 maatüki pindala on ligi 11,2 ha, maatüki sihtotstarbeks on määratud sotsiaalmaa – ühiskondlike ehitiste maa ning see moodustab osa botaanikaaia territooriumist,“ ütles abilinnapea

Tallinn aitab korteriühistute parkimisprobleeme lahendada

Tallinna linnavalitsus kavatseb linna omandis olevale Mustamäe tee 147a kinnisasjale korteriühistu kasuks isikliku kasutusõiguse seada. Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt seatakse Tallinna linna omandis olevale Mustamäe tee 147a kinnisasjale isiklik kasutusõigus Korteriühistu Mustamäe tee 147 kasuks. Isikliku kasutusõiguse esemeks on kinnisasjal

Elamumaa omanik peab maksuvabastuse saamiseks end elanikuks registreerima

Maamaksuvabastuse saamise eelduseks on rahvastikuregistri järgne elukoht sellel aadressil. Seetõttu soovitab Tallinna abilinnapea Eha Võrk kõigil elamumaaomanikel oma elukohaandmed rahvastikuregistrist aegsasti üle kontrollida. Maamaksuvabastus määratakse 1. jaanuari 2014 seisuga, seega peab maaomanik hiljemalt aasta lõpuks sellele aadressile elama registreeritud olema.

Kopli liinide ostuhuvi suurus selgub nädala pärast

Kopli liinide maa-ala omandamisest huvitatud peavad esitama Tallinna Linnavaraametile pakkumise hiljemalt 19. novembriks. Kokku 82 kinnistut on pandud enampakkumisele alghinnaga kokku 1,5 miljonit eurot, kinnistud müüakse ühtse müügiobjektina kombineeritud pakkumise korras – esimese etapiga selgitatakse välja enampakkumise tingimustele vastavad pakkujad

Linnavaraamet läheb Kopli liinidele naaberriikidest võimekat arendajat otsima

Tallinna Linnavaraamet korraldab oktoobrikuu esimesel poolel Helsingis, Stockholmis, Peterburis ja Moskvas enampakkumisele pandud Kopli liinide maa-ala tutvustavad üritused. „Loodame Kopli liinide ala kui perspektiivika kinnisvaraarenduspiirkonna vastu välisriikide suurekaliibrilistes arendajates huvi äratada,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Selle suure ala uueks loomise

Tallinn taotleb üldkasutatavaid maid munitsipaalomandisse

Tallinna linnavalitsus määras sihtotstarbe kuuele munitsipaalomandisse taotletavale maatükile, millest suurim on Pirita linnasoas asuv ligi 11,2 ha suurune Kloostrimetsa tee 56 maatükk. Kloostrimetsa tee 56 maatüki ligikaudne pindalaga on 111 788 m², moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks määras linnavalitsus sotsiaalmaa – ühiskondlike

Korteriühistud saavad linnalt parkimismaad

Tallinna linnavalitsus kavatseb seada linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse Korteriühistu Mooni 117 kasuks. Isiklik kasutusõigus seatakse Korteriühistu Mooni 117 kasuks osadele Tallinna linna omandis olevatele Kuklase tn 6a, Kiili tn 9a ja Mooni tänav T10 kinnisasjadest. Isiklik kasutusõigus seatakse

Tehnikaülikool sai linnalt Tõnismäe veetorni

Linnavolikogu otsustas kinkida Tõnismäel asuva kaitsealuse paekivist tornehitise Tallinna Tehnikaülikoolile. Tõnismägi 12 kinnistul pindalaga 405 m² paiknevat veetorn-hoonet on linn püüdnud korduvalt ja edutult üürile anda, märkis abilinnapea Eha Võrk. Samas on Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) seda enda omandusse taotlenud, et

Kopli liinidele otsitakse võimekat arendajat

Tallinna Linnavaraamet käivitas Kopli liinide maa-alal asuvate kinnistute müügiprotsessi. Kokku 82 kinnistut on pandud enampakkumisele alghinnaga kokku 1,5 miljonit eurot, kinnistud müüakse ühtse müügiobjektina kombineeritud pakkumise korras. Esimese etapi pakkumiste esitamise tähtaeg on 19. november. „Loodame Kopli liinide ala vastu

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!