Tallinn taotleb Ülemiste järve sanitaarkaitseala linna omandisse

Tallinna linnavalitsus soovib Ülemiste järve sanitaarkaitseala maid munitsipaalomandisse.

Linnavalitsus määrab homsel istungil munitsipaalomandisse taotletava, ligi 18 ha suurusest Järvevana tee 1a maatükist moodustatava katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa. Tallinna Linnavolikogule esitab aga linnavalitsus maade munitsipaalomandisse taotlemise ja katastriüksuste sihtotstarbe määramise otsuse eelnõu, mis näeb muuhulgas ette Kesklinna linnaosas asuva 169 ha suuruse Vana-Tartu mnt 2a maatüki Tallinna linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana munitsipaalomandisse taotlemise.

Vana-Tartu mnt 2a maatükk moodustab osa Ülemiste järve kaitseks moodustatud sanitaarkaitsealast koos piirneva rohealaga. Ülemiste järv on Tallinna linnale kuuluv veekogu, mis varustab joogiveega suurt osa Tallinna elanikkonnast. Ülemiste järve sanitaarkaitseala moodustati joogivee võtmiseks kasutatava veekogu kaitseks tulenevalt Veeseaduse § 36 lõikest 1, mille kohaselt on kaitset vajavaks alaks, kus kehtivad tavapärasest rangemad keskkonnanõuded ning neist tulenevad piirangud, veekogumid, mida kasutatakse joogivee võtmiseks ning nende kaitseks moodustatud sanitaarkaitsealad.

„Seega on põhjendatud veekogu ja sanitaarkaitseala käsitlemine tervikuna, kuna nende eraldi käsitlemine võib takistada kohalikule omavalitsusele seadusega pandud ülesande – linna veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamise – täitmist,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Sellest johtuvalt peame vajalikuks ka Ülemiste järve sanitaarkaitseala maa Tallinna linna munitsipaalomandisse taotleda.“

Tallinna linna ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana taotletakse munitsipaalomandisse ka Alvari tänav T2 maatükk Lasnamäe linnaosas, ligikaudse pindalaga 42147 m² ja Varese tn 7 maatükk Kristiine linnaosas, ligikaudse pindalaga 1723 m² ning üldkasutatav maana kaks Pirita linnaosas asuvat maatükki kogupindalaga ligi 1,7 ha, Kesklinna linnaosas paiknev Koidu tn 52a maatükk ligikaudse pindalaga 703 m2 ja Põhja-Tallinna linnaosas asuv Tööstuse tn 56 maatükk ligikaudse pindalaga 7445 m2.

Alvari tänav T2 maatükile ehitatakse vastavalt Lasnamäe elamualade üldplaneeringule avalikult kasutatav Alvari tänava lõik, Varese tn 7 maatükil paikneb avalikult kasutatav kõrghaljastusega park ja juurdepääsutee.

Munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste aluse ning neid teenindava maana taotletakse munitsipaalomandisse Vabaõhukooli tee 116 maatükk Pirita linnaosas, ligikaudse pindalaga 1246 m² ning Gümnaasiumi tn 5 maatükk Kesklinna linnaosas, ligikaudse pindalaga 128 m².

Ühtlasi soovib linnavalitsus taotleda transpordimaana munitsipaalomandisse Rahvakooli tee T3 maatüki Pirita linnaosas ning Paepargi tänav T4 maatüki Lasnamäe linnaosas, mille ligikaudsed pindalad on vastavalt 384 m² ja 580 m². Rahvakooli tee T3 maatükk jääb Vabaõhukooli tee 68 krundi detailplaneeringu alasse ning on juurdepääsuteeks kinnistutele. Paepargi tänav T4 maatükk on detailplaneeringu kohane avalikult kasutatava tänava maa.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

55 + = 57

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!