Tallinna Linnaplaneerimise Amet on poole aastaga väljastanud 685 kasutusluba, 1114 ehitusluba ja 298 kirjalikku nõusolekut

2014. aasta kuue kuuga on väljastatud 685 kasutusluba, sh 64 kasutusluba püstitamisel. Uutele kortermajadele väljastati 21 kasutusluba korterite koguarvuga 255, sellele lisandus kasutuslubade väljastamine rajatistele: vee- ja kanalisatsioonitrasside, torude ja muude tehnovõrkude ehitusel. 2013. aastal väljastas amet 1445 kasutusluba.

Kuna suveperioodil on aktiivsem ehitustegevus, siis näitab viimastel aastatel kasvutrendi ka ehitamise alustamise teatiste esitamise ja registreerimise arv, mis omakorda avaldub teisel poolaastal ka läbi kasutuslubade arvu kasvu. Kui 2013. aastal registreeriti 1672 ehitamise alustamise teatist, siis 2014. on poole aastaga registreeritud 834 ehitamise alustamise teatist.

„Ehitise rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks väljastati 2014. aasta kuue kuuga 317 ehitusluba ja kirjalikku nõusolekut, ehitise püstitamiseks väljastatud ehituslubade ja kirjalike nõusolekute arv oli 983. Need numbrid on sarnased 2013. aasta näitajatega,“ ütles Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd.

„Ehitusseaduse mõistes on kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek vajalik, kui ehitatakse väikeehitist, mille ehitisealune pind on 20–60 m2; muudetakse ehitise tehnosüsteemi või asendatakse kogu tehnosüsteem samaväärsega; püstitatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel -ala piiramiseks piirdeaedasid, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd; asendatakse detailplaneeringu kohustusega miljööväärtuslikel hoonestusaladel üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, väikeehitise või kahe ja mitme korteriga elamus ühe korteri, trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid; asendatakse kahe ja mitme korteriga elamus korteri, trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid, kui vahetamisel jääb avatäidete asukoht konstruktsioonis samaks ning ei halvene ehitise tuleohutusomadused, kuid muutub ehitise välisilme,“ selgitas Mänd.

2014.a. kuue kuuga on ehitusseaduse alusel tehtud 52 ettekirjutust, mis näitab ehitusjärelvalve senisest aktiivsemat tegevust, sest 2012. aastal oli ettekirjutusi 58 ning 2013. aastal 84.

„Tallinna paneb kõigile inimestele südamele, kes plaanivad teha erinevat laadi ehitustöid või tehnosüsteemide vahetus- ja korrastustöid, et alati on vaja nendeks töödeks taotleda kas kirjalikku nõusolekut või ehitusluba ning tööde lõpetamisel ka kasutusluba,“ ütles Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja asetäitja Erki Korp. „Sellekohane info on kättesaadav Tallinna linna veebilehel linnaplaneerimise märksõna all.“

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

1 + 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

19.05.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine