Trigon Property Development: 2021. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.03.2021 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 18 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2021. aasta esimeses kvartalis müüdi 3,43 hektariline hinnaga 824 040 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.03.2021 kajastab täielikult AS varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS 2021. aasta esimese kvartali puhaskasum 64 668 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,01437 eurot.

Seisuga 31.03.2021 moodustasid AS varad kokku 2 558 670 eurot. Ühingu omakapital oli 2 556 022 eurot, mis moodustas 99,9% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 31.03.2021 31.12.2020
Raha 940 352 146 890
Nõuded ja ettemaksud 4 138 789
Käibevara kokku 944 670 147 679
Kinnisvarainvesteeringud 1 614 000 2 350 000
kokku 1 614 000 2 350 000
AKTIVA KOKKU 2 558 670 2 497 679
Võlad ja ettemaksed 2 648 6 325
Lühiajalised kokku 2 648 6 325
kokku 2 648 6 325
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 2 299 020 2 299 020
Ülekurss 226 056 226 056
Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542
Jaotamata kahjum -256 596 -321 264
Omakapital kokku 2 556 022 2 491 354
PASSIVA KOKKU 2 558 670 2 497 679

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR I kv 2021 I kv 2020
kinnisvarainvesteeringute müügist 88 040 0
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud -1 983 -4 260
Brutokasum/-kahjum 86 057 -4 260
Üldhalduskulud -21 408 -3 220
Ärikasum/-kahjum 64 649 -7 480
Neto finantstulu (-kulu) 19 4
PERIOODI PUHASKASUM/-KAHJUM 64 668 -7 476
PERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM 64 668 -7 476
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.05.2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest