Trigon: 2020. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property DevelopmentTrigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2020 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis.

Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2020. aasta teises kvartalis müüdi 0,7 hektariline kinnistu hinnaga 65 000 eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2020 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2020. aasta esimese poolaasta puhaskahjum -10 569 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00235 eurot.

Seisuga 30.06.2020 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 133 350 eurot. Ühingu omakapital oli 2 132 892 eurot, mis moodustas 99,98% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 30.06.2020 31.12.2019
Raha 155 438 150 007
Nõuded ja ettemaksud 2 506 7 381
Käibevara kokku 157 944 157 388
Kinnisvarainvesteeringud 1 975 406 2 036 000
Põhivara kokku 1 975 406 2 036 000
AKTIVA KOKKU 2 133 350 2 193 388
Võlad ja ettemaksed 458 49 927
Lühiajalised kohustused kokku 458 49 927
Kohustused kokku 458 49 927
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 2 299 020 2 299 020
Ülekurss 226 056 226 056
Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542
Jaotamata kahjum -679 726 -699 157
Omakapital kokku                              2 132 892 2 143 461
PASSIVA KOKKU 2 133 350 2 193 388

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2020 6 kuud 2019 6 kuud
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist 4 405 0
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud -6 335 -7 311
Brutokahjum 1 930 -7 311
Üldhalduskulud -8 646 -8 804
Ärikahjum -10 576 -16 115
Neto finantstulu (-kulu) 7 3
PERIOODI PUHASKAHJUM -10 569 -16 112
PERIOODI KOONDKAHJUM -10 569 -16 112
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC