Trigon Property Development: 2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property DevelopmentTrigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2020 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2020. aasta teises kvartalis müüdi 0,7 hektariline kinnistu hinnaga 65 000 eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2020 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2020. aasta puhaskasum 347 893 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,07733 eurot.

Seisuga 31.12.2020 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 497 679 eurot. Ühingu omakapital oli 2 491 354 eurot, mis moodustas 99,75% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 31.12.2020 31.12.2019
Raha 146 890 150 007
Nõuded ja ettemaksud 789 7 381
Käibevara kokku 147 679 157 388
Kinnisvarainvesteeringud 2 350 000 2 036 000
Põhivara kokku 2 350 000 2 036 000
AKTIVA KOKKU 2 497 679 2 193 388
Võlad ja ettemaksed 6 325 49 927
Lühiajalised kohustused kokku 6 325 49 927
Kohustused kokku 6 325 49 927
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 2 299 020 2 299 020
Ülekurss 226 056 226 056
Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542
Jaotamata kahjum -321 264 -699 157
Omakapital kokku                              2 491 354 2 143 461
PASSIVA KOKKU 2 497 679 2 193 388

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2020 12 kuud 2019 12 kuud
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist 4 406 0
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud -10 544 -11 621
Brutokahjum – 6 139 -11 621
Üldhalduskulud -20 576 -23 501
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest 374 594 389 526
Ärikasum 347 879 354 404
Neto finantstulu (-kulu) 14 8
PERIOODI PUHASKASUM 347 893 354 412
PERIOODI KOONDKASUM 347 893 354 412
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

30.11.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine