Trigon Property Development: 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.12.2021 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 14,29 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2021. aasta esimeses kvartalis müüdi 3,43 hektariline hinnaga 824 040 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta teises kvartalis müüdi 0,89 hektariline hinnaga 205 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta kolmandas kvartalis müüdi 2,01 hektariline hinnaga 604 080 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.12.2021 kajastab täielikult AS varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS 2021. aasta puhaskasum 272 142 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,06049 eurot.

Seisuga 31.12.2021 moodustasid AS varad kokku 2 479 935 eurot. Ühingu omakapital oli 2 363 079 eurot, mis moodustas 95,29% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 31.12.2021 31.12.2020
Raha 938 858 146 890
Nõuded ja ettemaksud 166 825 789
Varud 1 374 252 0
Käibevara kokku 2 479 935 147 679
Kinnisvarainvesteeringud 0 2 350 000
kokku 0 2 350 000
AKTIVA KOKKU 2 479 935 2 497 679
Võlad ja ettemaksed 116 856 6 325
Lühiajalised kohustused kokku 116 856 6 325
Kohustused kokku 116 856 6 325
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 449 906 2 299 020
Ülekurss 226 056 226 056
Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542
Jaotamata kasum/- 1 399 575 -321 264
Omakapital kokku 2 363 079 2 491 354
PASSIVA KOKKU 2 479 935 2 497 679

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2021 12 kuud 2020 12 kuud
Müügitulu 1 633 120 0
Müüdud toodangu kulu -1 169 080 0
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist 0 4 405
Brutokasum 464 040 4 405
Üldhalduskulud -92 014 -20 576
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud 0 -10 544
Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest 0 374 594
Muud äritulud 100 0
Ärikasum 372 126 347 879
Neto finantstulu 120 14
KASUM ENNE TULUMAKSU 372 246 347 893
Tulumaksukulu -100 104 0
PERIOODI PUHASKASUM 272 142 347 893
PERIOODI KOONDKASUM 272 142 347 893

2021 IV kv vahearuanne EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC