Trigon Property Development: 2021. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.09.2021 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 14,3 hektari suurune -ala linnas, Eestis. Alale on plaanis luua - ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, ) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

2021. aasta esimeses kvartalis müüdi 3,43 hektariline hinnaga 824 040 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta teises kvartalis müüdi 0,89 hektariline kinnistu hinnaga 205 000 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2021. aasta kolmandas kvartalis müüdi 2,01 hektariline kinnistu hinnaga 604 080 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.09.2021 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2021. aasta esimese 9 kuu puhaskasum 398 411 eurot ja puhaskasum kohta 0,08855 eurot.

Seisuga 30.09.2021 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 890 408 eurot. Ühingu omakapital oli 2 889 764 eurot, mis moodustas 99,98% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 30.09.2021 31.12.2020
Raha 1 488 952 146 890
Nõuded ja ettemaksud 43 189 789
Käibevara kokku 1 532 141 147 679
Kinnisvarainvesteeringud 1 358 267 2 350 000
kokku 1 358 267 2 350 000
AKTIVA KOKKU 2 890 408 2 497 679
Võlad ja ettemaksed 644 6 325
Lühiajalised kokku 644 6 325
Kohustused kokku 644 6 325
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 2 299 020 2 299 020
Ülekurss 226 056 226 056
Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542
Jaotamata /- 77 146 -321 264
Omakapital kokku 2 889 764 2 491 354
PASSIVA KOKKU 2 890 408 2 497 679

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2021 9 kuud 2020 9 kuud
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist 464 040 4 405
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud -5 983 -8 409
Brutokasum/-kahjum 458 057 -4 004
Üldhalduskulud -59 831 -11 758
Muud äritulud 100 0
Ärikasum/-kahjum 398 326 -15 762
Neto finantstulu (-kulu) 86 10
PERIOODI PUHASKASUM/-KAHJUM 398 411 -15 752
PERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM 398 411 -15 752

2021 III kv vahearuanne EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC