Omanike Keskliit: Koduomanikud valivad võitjat tiitlile “Koduomaniku sõber” ja “Koduomaniku Kiusaja”

Eesti Omanike Keskliit / EOKLJuba 10. korda valivad koduomanikud hääletamise teel võitja tiitlile “Koduomaniku Sõber” ja mainimata ei jää ka vaenlased ja sõprade vaenlased nimetusega “Koduomaniku Kiusaja”.

Hääletada saab ka www.petitsioon.ee.

“Koduomaniku Sõber 2018” kandidaadid

1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aktiivne vabaühenduste kaasaja, huvigruppe arvestav ja koostööaldis seaduslooja

2018. aastal kaasati koduomanike esindajaid aktiivselt erinevatele aruteludele ehitus- ja elamumajandusevaldkonnas, toetuste teemal ja seadusloomes üldiselt. MKM leevendas liginullenergiahoonete nõudeid ja kohalikud omavalitsused saavad taotleda KredExi kaudu lammutustoetust.

2. Maa-amet ja uued e-lahendused

Amet muutis geoportaalis kättesaadavaks kaardiandmed kodukoha kohta ning käivitas tehnorajatise talumistasude kalkulaatori.

Geoportaal on nüüd turvalisem ja täiendatud nii tehniliselt kui ka sisuliselt lisades kaardikihte: põhikaart on nüüd digitaalne; valmis uus kasutajaliides, taimkatte kõrgusmudel, müraandmete, lennuandmete, kallete ja nitraaditundliku ala rakendus ning uus kiirpäringusüsteem; täienes mullastiku, üleujutusalade ja ajalooliste kaartide kaardirakendus; lisati uued ortofotod jne. Kõrgusi ja sügavusi arvestatakse nüüd Euroopa süsteemi alusel (mitte Kroonlinna nulli alusel).
Käivitati talumistasude kalkulaator, kus iga maaomanik saab kiirelt teabe tema maal olevate tehnorajatiste omanike, rajatiste kaitsevööndi ulatuse ning võimaliku talumistasu suuruse kohta.

3. Telesaade Kuuuurija ja Katrin Lust

Julge omanike kaitsja ja valusate seadusaukude avalikustaja.

Teame, et korteriühistute valitsemisel on palju probleeme ning seadustega trikitades on võimalik korteriühistus otsustamine üle võtta (Tallinnas, Liivalaia tn 5 juhtum). Puuküürnike teemaga peavad omanikud rinda pistma juba aastaid. Tänuväärne on KUUUURIJA julgus need probleemid avalikkuse ette tuua keeles, mis on enamusele arusaadav. Telesaade on ekstreemses ja lihtsas keeles esitlenud valukohti, mis paljudele korda lähevad. Osavalt on mured esitatud nii, et ei saa öelda – võõras mure.

4. Justiitsministeerium ja uued talumistasud

Tehnovõrkude talumisele kehtestati uued suuremad talumistasud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu võttis südameasjaks, et aastaid põhiseadusvastaseks tunnistatud tehnorajatiste talumistasud saaksid välja töötatud ning Riigikogus vastu võetud. Kuigi tasud pole ideaalsed, tõusevad need metsa- ja põllumajandusmaa osas siiski kordades. Omanikele makstakse nõudmisel talumistasu 7,5% maa maksustamishinnast ja hüvitatakse muud vältimatud kulud.

“Koduomaniku Kiusaja 2018” kandidaadid

1. Kultuuriministeerium ja muinsuskaitseseaduse eelnõu

Uus muinsuskaitseseadus kitsendab omanike õigusi ülemääraselt ja ei taga omandipiirangute hüvitamist.

Riigikogu menetluses on uus kultuuriministeeriumi väljatöötatud muinsuskaitsesedus, mis jätkuvalt sätestab ulatuslikud piirangud ca 135 000 isikule, kes elavad muinsuskaitsealadel või omavad ehitismälestisi. Seadus ei taga piisavalt omandipiirangute ja tööde kallinemise hüvitamist ning sätestab ulatuslikud loakohustused ja eeltingimused, samas jätab ametnikele väga suure otsustusõiguse.

2. Siseministeerium ja uued tuleohutusnõuded

Kortermajade tuleohutusnõuded karmistati tagasiulatuvalt.

Siseminister kehtestas määrusega uued “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”, mis paneb omanikele kohustuse välja vahetada koridoride-keldrite aknad ja uksed tulekindlamate vastu. Sellel määrusel on tagasiulatuv jõud, mistõttu pannakse omanikele miljonitesse eurodesse ulatuv rahaline kohustus.

3. Tehnilise Järelevalve Amet

Amet ei suuda kontrollida gaasiseadmete ohutut paigaldamist ja selgitada vingugaasi eluohtlikkust, samuti pürotehnika kasutamist.

TJA vastutusalasse jäävad teemad, mis on meie kodu ohutusega väga otseselt seotud. Amet ei ole aru saanud kogu teema tõsidusest vaatamata inimohvritele. Vastutus gaasiseadmete korrashoiu kohustuse osas on ebaselge. Ameti pädevusse kuulub ka lõhkematerjalide seaduse rakendamine ja järelevalve. Ilutulestike kontrollimatu kasutamine ohustab inimeste tervist ja vara.

4. Korteriühistute ülevõtjad

Seaduse auke kasutades on trikitades üle võetud otsustusõigus korteriühistutes.

Korteriomandi- ja korteriühistu seadus annab võimalusi muuta teiste elu “põrguks maa peal”, mida on kajastanud ka telesaade “Kuuuurija”. Ja ikka leidub ametnikke, kellel ei teki kunagi kahtlusi kinnitada tehinguid, mis ilmselgelt toovad kellelegi kaasa kahju (vara väärtuse vähenemise) ja mure oma kodu pärast. Korteriühistu ülevõtmine korteriomandi jagamise kaudu on näide heade kommete vastasest käitumisest, kus eesmärk pühitseb abinõu.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.-19.01.2023 Kinnisvara ABC