Arco Vara AS müüs OÜ Arco Ehituse

Tulenevalt grupi tegevusstrateegia muutumisest lõpetas grupp 2013.a. ehitusteenuse pakkumise kolmandatele isikutele, sealhulgas keskkonnaehituse valdkonnas.

Eeltoodud põhjustel võõrandas AS Arco Vara 14. veebruaril 2014. aastal  100% tütarettevõtte OÜ  Arco Ehituse  osa Stratcorp OÜle. Osa müügihind koosnes kahest osast:

a)     Osa üleminekul 10 tuhat eurot, mis on tasutud;

b)    Ostja tasub 30% summast, mis võidetakse kohtuvaidlustest Haridus- ja Teadusministeeriumi ning OÜ Haljastus vastu. Tasutavalt summalt arvatakse maha ka tulumaks.

Juhataja kommentaar: „ Arco Ehituse müügiga on lõpetatud oluline osa Arco Vara grupi tegevusstrateegia muutmisel kinnisvaraarenduse ning teenindusega seotud ettevõtteks.“

Arco Ehituse ostja, Stratcorp OÜ, ei ole Arco Vara lähikondlane ning tehing ei ole käsitletav tehinguna lähikondsega  NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa “Nõuded Emitentidele” tähenduses.

Vastavalt lepingu tingimustele ei jätka ettevõte enam tegevust OÜ Arco Ehituse nime all.

Arco Ehituse võõrandamine omab olulist mõju AS Arco Vara majandustegevusele. Alljärgnevalt on toodud OÜ Arco Ehitus olulisemad auditeeritud näitajad seisuga, 31.12.2012.,31.12.2011 ja 31.12.2010:

Arco Ehitus OÜ kasumiaruanne 2012 2011 2010
Müügitulu 9 800 956 18 121 308 8 627 397
Müüdud toodangu (kaupade,
teenuste) kulu
-9 319 294 -20 348 959 -8 063 435
Brutokasum (-kahjum) 481 662 -2 227 651 563 962
Turustuskulud -80 -3 423 -971
Üldhalduskulud -942 601 -585 747 -901 326
Muud äritulud 204 398 8 849 27 677
Muud ärikulud -14 947 -53 292 -11 129
Ärikasum (kahjum) -271 568 -2 861 264 -321 787
Finantstulud ja –kulud -13 036 -87 686 -88 042
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -284 604 -2 948 950 -409 829
Aruandeaasta kasum (kahjum) -284 604 -2 948 950 -409 829

 

OÜ Arco Ehitus ei ole maksnud dividende, ettevõtte osakapitali suuruseks on 49000 eurot ning ettevõtte kasum osa kohta on negatiivne.

OÜ Arco Ehitusel moodustavad 31.12.2013 seisuga 1980 tuhat eurot, sellest kohustused emaettevõtte ees 432 tuhat eurot. Ettevõttel on varasid ca 1049 tuhat eurot. Kohtuvaidlustega seotud nõudeid bilansis ei ole, mistõttu ettevõtte netoväärtus sõltub suuresti sellest, kuidas lahenevad kohtuvaidlused.

Ostja eesmärgiks on menetleda kõik OÜ-ga Arco Ehitus seotud kohtuvaidlused lõpuni ning saavutada kohtuvaidluste lõppedes ettevõttele positiivne rahavoog ja tegevuse jätkamine.

OÜ Arco Ehitusega on seotud järgmised olulisemad kohtumenetlused

Kostja/Võlgnik Hageja/Võlausaldaja Menetluste arv Menetluse liik Nõue Staatus
1. Arco Ehitus OÜ Merkton Ehitus OÜ (pankrotis) pankrotihaldur Peep Lillemäe 1 Hagimenetlus Lähikondsuse tuvastamine ja rahalise kohustuse täitmise tagasivõitmine summas 986 099,23 eurot Menetlus on pooleli.
2. Arco Ehitus OÜ Uus Ehitus RC (pankrotis) pankrotihaldur Heikki Ojamaa 2 Hagimenetlus 1. Nõue summas 72 423,99 eurot + viivis Menetlused on pooleli.
2. Nõue summas 43 261,16  eurot+ viivis
3. Arco Ehitus OÜ Eesti Vabariik (Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu) 1 Hagimenetlus Nõue summas 507 961,59 eurot + leppetrahv  summas 4 078,01 eurot + viivis Kohtuasjad liideti. Menetlus on pooleli.
4. Eesti Vabariik (Haridus- ja Teadusministeerium) Arco Ehitus OÜ 1 Hagimenetlus Nõue summas 889 532 eurot + viivis
5. Haljastus Arco Ehitus OÜ 1 Hagimenetlus Nõue summas 153 371,02 eurot Menetlus on pooleli.

AS Arco Vara on andnud käendusi, hüpoteeke ning muid tagatisi seoses OÜ Arco Ehituse poolt valminud ehitusobjektide garantiiperioodidega 556 tuhande euro eest.  Kõik lõpevad ehituste garantiiperioodide lõppemisega, millest viimane saabub novembris 2015.

OÜ Arco Ehituse juhatuse liikmeks kuni osa müügini oli Evelin Kanter ja uueks juhatuse liikmeks on Kalev Sakjas.

 

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC