EfTEN: EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2021

EfTEN Real Estate Fund Real Estate Fund III AS puhasväärtus (NAV) oli seisuga 31.12.2021 19,1057 eurot, kasvades detsembri jooksul 4,2%. EPRA puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.12.2021 seisuga 20,25 eurot. EPRA NAV suurenes detsembris 4,5% võrra.

Fondijuhi, ’e

2021. aasta kujunes Real Estate Fund III AS-le üle ootuste edukaks. Hoolimata kahest aasta jooksul aset leidnud koroonaviiruse lainest, suutsime me kasvatada nii kui ka EBITDA’d igas segmendis ning seda ka ilma uute ärihoonete tulusid arvestamata. Portfelli äripindade vakantsus püsis rekordmadalal tasemel, alla 1%. Kinnisvarahinnangute ümberhindlus tõi 2021. aasta peale kokku ühekordset lisakasumit 6,4 miljonit eurot ning portfelli võimendamata esmane puhastootlus oli aastalõpu seisuga 7,1 %. Fond teenis 2021. aastal vaba rahavoogu kokku 4,55 miljonit eurot, millest vastavalt fondi dividendipoliitikale oleks brutodividendid 3,64 miljonit eurot. Arvestades fondi tütarettevõtete laenu eritingimustest tulenevat minimaalse raha jäägi hoidmise kohustust ning lühiajalist likviidsusvajadust teeb fondi juhatus nõukogule ettepaneku maksta dividende rohkem kui dividendipoliitika ette näeb – kokku 4,06 miljonit eurot (80 senti kohta). Dividendimaksed 2022. aasta kevadel eeldavad nii pankadelt nõusoleku saamist kui ka üldkoosoleku heakskiitu.

Seisuga 31.12.2021 on fondil 5,9 miljonit eurot investeerimata omakapitali, mille turvaline on fondi juhtkonna prioriteet. Arvestades asjaolu, et Balti ärikinnisvaraturu tehingute tootluse tase on viimastel aastatel järjest langenud, ei plaani fondi juhtkond antud olukorda arvestades korraldada alanud majandusaasta jooksul uut aktsiate lisaemissiooni. Investoritele, kes soovivad jätkuvalt paigutada inflatsiooni kaitseks uut kapitali kinnisvaraturule, saab fondivalitseja pakkuda kaalumiseks United Porperty Fund’i, mis ei investeeri ainult ärikinnisvarasse, vaid kinnisvarasse laiemalt ning mis on avatud kõikidele jaeinvestoritele.

Finantsülevaade

Detsembris teenis Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 233 tuhat eurot, mis on 7,7% rohkem kui novembris. Müügitulu kasv tuli peamiselt Saules Miestase kaubanduskeskuse käibeüüridest. Fondi konsolideeritud EBITDA oli detsembris kokku 418 tuhat eurot, mis on peamiselt fondivalitsejale 2021. aasta börsi sulgemishinnalt arvestatud edukustasu tõttu 527 tuhat eurot madalam kui novembris.

Fondi sõltumatu viis detsembris läbi kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille tulemusel tõusis fondi kinnisvaraportfelli 2,8% (4 423 tuhat eurot). Tänu kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumile oli detsembris tavapärasest kõrgem ka fondi puhaskasum, ulatudes 3 924 tuhande euroni (novembris oli fondi puhaskasum 707 tuhat eurot). Fondi kinnisvaraportfelli tõusis nii väljumistootlikkuse määrade alandamise keskmiselt 7,6%-lt 7,3%-ni kui ka optimistlikuma NOI (renditegevuse puhas äritulu) ootuste tulemusel.

Selle aasta 12 kuu jooksul on fond auditeerimata andmetel teeninud 12,9 miljoni euro (20,9% rohkem kui eelmisel aastal) suuruse müügitulu juures 10,14 miljonit eurot (18,5% rohkem kui eelmisel aastal) EBITDA-d. Fondi 2021. aasta auditeerimata konsolideeritud puhaskasum on 13,1 miljonit eurot (2020: 3,3 miljonit eurot).

Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.12.2021 seisuga 96,914 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).

EREF III reports monthly 12-2021

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC