EfTEN Kinnisvarafond AS-i erakorralise üldkoosoleku kutse

AS-i (registrikood 11505393) juhatus kutsub kooskõlas põhikirja punktiga 5.3. kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 14. oktoobril 2013. a algusega kell 14.00.
 Üldkoosoleku toimumise koht: Tallinn, Liivalaia 33 (Radisson Blu Hotel Olümpia, Beta konverentsiruum).

Vastavalt AS-i nõukogu 01.10.2013 otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
1. Juhatuse tegevusülevaade
2. Aktsiakapitali suurendamine

Lisainformatsioon 
 AS-i nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1: Kui aktsiakapitali suurendamise otsustab erakorraline üldkoosolek, esitab juhatus üldkoosolekule üldkoosoleku kinnitatud eelmise majandusaasta aruande ja ülevaate aktsiaseltsi käesoleva aasta majandustegevusest. Juhatus esitab ülevaate fondi tegevusest 2013. aastal. Majandusaasta aruanne on aktsionäridele kättesaadav ASi asukohas vastavalt allpool märgitud ajal ja korras. Lisaks on aruanne kättesaadav fondivalitseja veebilehel: www..ee

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2: 
Fondi edasise kasvu finantseerimiseks on ettepanek suurendada aktsiakapitali uute aktsiate emiteerimise teel. Juhatuse ja nõukogu ettepanek on emiteerida 8 849 734 uut aktsiat ja kaasata seeläbi 16 549 002,58 eurot uut kapitali. Otsuse eelnõu on aktsionäridele kättesaadav ASi asukohas vastavalt allpool märgitud ajal ja korras.

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt põhikirja punktile 5.9. üldkoosolekule eelneva viienda tööpäeva lõpu (kell 23.59) seisuga. 2012. majandusaasta aruande, otsuste eelnõude, aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide osas ja muude dokumentidega saab tutvuda üldkoosoleku teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A.Lauteri 5, III korrusel) tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00.

Aktsionäril on üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Koosolekule registreerimine algab 14.10.2013 kell 13.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 4 võib koosolekul osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kellele on antud kirjalik volikiri. Esindaja osavõtt ei võta aktsionärilt õigust osaleda üldkoosolekul.

Kooskõlas põhikirja punktiga 5.6 avaldatakse käeolev teade fondivalitseja veebilehel ning vastavalt põhikirja punktile 5.7 ja äriseadustiku § 294 lg 11 edastatakse aktsionäridele elektrooniliselt, misjärel on aktsionäridel kohustus viivitamatult edastada teatis dokumendi kättesaamise kohta e-posti aadressil viljar.arakas@eften.ee, faksi teel numbril 618 1818 või kirjalikult aadressil 10114, Lauteri 5.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC