Kinnisvara müüki takistavad tegurid

Uus MaaMõnikord võib kinnisasja müük päris pikaks venida ning seda mitte vale hinna või kõrgete ootuste tõttu, vaid pidurdajaks on hoopis erinevad, väikesed või suured takistavad tegurid.

On üllatav, kui palju ehitisi pole veel siiani kantud ehitisregistrisse või puudub näiteks eramul kasutusluba. Pole harvad ka juhtumid, kui puudub õiguslik juurdepääs oma kodule või aktuaalseks kujunenud pärimisprotsessi käigust ei teata midagi.

Kõige levinumad takistused on:

1. Hooned pole kantud ehitisregistrisse või sealsed andmed on puudulikud.

Eriti palju esineb puudujääke suvilate puhul, kus on küll nõukogudeaegsed projektid ja ka ehitusload olemas, kuid mingil põhjusel on nad jäänud registrisse kandmata. Kui kinnistul asuvad hooned või rajatised (puurkaev, sild jne), siis ka nende andmed peavad kajastuma ehitisregistris. Iga suvila- ja eramuomanik saab andmete õigsust ja olemasolu kontrollida ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee

On esinenud ka juhtumeid, kus ehituslikku projekti üldse pole, rääkimata ehitus- ja kasutusloast. Selleks on vaja korraldada tagantjärgi mõõdistamine (inventariseerimine), mida teostab antud teenust pakkuv firma. Seejärel võib sammud seada juba valla ehitusnõuniku juurde.

2. Ehitisel puudub kasutusluba

Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud otstarbele. Ehitistel, mis on rajatud aastal 2003 ja hiljem, peab olema tänapäeva nõuetele vastav kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud kasutusluba.

Tekib küsimus, et mis saab ehitistest, mis on rajatud enne 2003 aastat. ja kas ka neil on nõutav kasutusluba? Kui kõik on ehitatud täpselt projekti järgi ning muudatusi pole tehtud ehituskonstruktsioonides või näiteks küttesüsteemis, siis tänapäeva nõuetele vastavat kasutusluba pole vaja. Sel juhul on ehitisregistris nähtuv sõna “kasutusel”. Aga, kui nõuka-aegne suvila soojustatakse ja vahetatakse fassadimaterjal, on tegemist kabariitide muutmisega ja peab taotlema kasutusluba.

Korras dokumentatsioon viib palju kergemini tehinguni, sest see on oluline nii pankadele laenu väljastamisel kui ka neile, kes puhtalt omafinantseeringuga ostavad.

3. Puudub notariaalselt kinnitatud sissesõidutee servituut

Igapäevaselt sõidavad paljud inimesed oma kodudesse läbi kellegi teise kinnistu või lausa kinnistute. Seni, kuni naabritevahelised suhted on head ja sõbralikud, on kõik korras ning keegi ei tuleks selle pealegi, et ükspäev on tõkkepuu koduteel ees ja enam läbipääsu pole.

Et sellist võimalust juba eos vältida, siis tasuks minna notaribürosse ja sõidutee kasutamise õigus ametlikult vormistada. Jah, vahest juhtub ka nii, et niisama lihtsalt ei lähegi ja kohus peab lõpuks juurdepääsu olemasolu tagama.

4. Pärimistoimingud tegemata

Pärandvara tekkel, pärast inimese surma, algab 3-kuuline nn ooteperiood, mil pärandi saaja otsustab, mida sellega teha. Kui ta on pärandusega nõus, ei pea midagi tegema, kui aga soovib sellest loobuda, tuleb teha notari juures vastavasisuline avaldus.

Kui soovitakse müüa abikaasade ühisvaras olnud kinnisasi, siis kindlasti on ühe abikaasa surma puhul vaja läbi teha pärimisprotsess. Tihti pole seda enne kinnisvara müükipanekut tehtud ning tehing jääb toppama ajani, kui avatakse pärimistoimik ja saadakse kätte pärimistunnistus. Nende dokumetide kättesaamiseks on seadusega ettenähtud aeg, mis on vähemalt 1 kuu.

5. Millal lahusvara muutub seaduse järgi ühisvaraks?

Eriti just vanema põlvkonna jaoks on suureks üllatuseks see, et justkui ainuomandis olev vara (talu, suvila, eramu) on muutunud ühisvaraks. Tihti küsitakse, et kuidas see nii võib olla, vara on ju minu nimel!

Abielu kestel suvila või maja juurde erastatud ning sellest tekkinud kinnistu muutub automaatselt ühisvaraks, olgugi, et hooned kas kingiti või võõrandati ühele abikaasadest lahusvarana. Ja kui päevakorda kerkib pärimine, siis pärivadki praegusest ja eelmistest abieludest sündinud lapsed.

Seega, kõike eelnevat kokkuvõttes, soovitan enne oma vara müüki seada korda dokumentatsioon ning mitte peljata spetsialistidega konsulteerimast. Korras paberid aitavad eduka tehingu toimumisele väga palju kaasa.

Artikli allikas on
Uus Maa
Uus Maa
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC