Kultuurikatla piirkonna detailplaneering pannakse avalikule väljapanekule

Aprillikuu jooksul on Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering täiendaval avalikul väljapanekul.

Avaliku väljapaneku korraldavad Põhja-Tallinna Valitsus, Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Avalik väljapanek kestab 2. – 30. aprillini. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis (Niine tn 2), Tallinna Kesklinna Valitsuses (Nunne tn 18 hoovimaja, ruumis 32) ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis (Vabaduse väljak 7). Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil www.tpr.tallinn.ee/tpr.

Teistkordne avalik väljapanek korraldatakse planeeringulahenduse mõningate aspektide muutmisest tingitult. Esmakordselt oli detailplaneering avalikul väljapanekul mullu veebruaris.

Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 korraldusega. Planeeritav maa-ala asub osaliselt Kesklinnas ja osaliselt Põhja-Tallinnas ning külgneb põhjast Tallinna lahega, idast Linnahalliga, läänest Kalasadama tänavaga ning lõunast Põhja puiesteega ja Tallinna vanalinnaga.

Avalikustatavas detailplaneeringus nähakse muuhulgas ette võimalus ehitada alale linna administratiivhoone, Kultuurikatla laiendus, turu- ja restoranihoone ning Eesti Kaasaegse Kunsti muuseumi hoone, samuti olemasolevate arhitektuurimälestiste – Tallinna Gaasijaama gaasimahuti, Tallinna elektrijaama suur estakaad, Tallinna elektrijaama katlamaja, turbiinisaal ja korsten rekonstrueerimine ja säilitamine ning Tallinna lahe äärde rannapromenaadi rajamine.

Detailplaneeringu koostamist taotles Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, detailplaneeringu koostas K- Projekt AS.

Planeerimisseaduse § 20 lg 1 kohaselt on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal planeeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. Ettepanekute ja vastuväidete laekumisel korraldab kohalik omavalitsus kuue nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist avaliku arutelu.

Täiendavat infot saab avaliku väljapaneku vältel Põhja-Tallinna Valitsuse ning Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645 7003 ja 645 7217.

Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise 10,7 ha suuruse ala detailplaneering loob võimaluse ehitada Linnahalli naabrusse linna administratiivhoone, äri- ja ühiskondliku funktsioonidega hooned ja rannapromenaad, lisaks on mere äärde plaanis rajada kalaturg, restoran ja jahtklubi. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

„Eesmärgiks on luua mere äärde äri- ja sadamafunktsioonidega põimitud Euroopa merelinnadele iseloomulik linnaruum,“ ütles abilinnapea Taavi Aas.

Tallinna merele avamise kontseptsioon näeb ette võimaluse Kalasadama vahetusse lähedusse rannapromenaadiga ühendatud kalaturu ning jahtide ja mootorpaatide teenindamiseks mõeldud jahisadama rajamise.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC