Trigon Property Development: 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property DevelopmentTrigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2023 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 12,8 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.

2022. aasta esimeses kvartalis müüdi 0,53 hektariline kinnistu hinnaga 213 200 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

2022. aasta teises kvartalis müüdi 1,0 hektariline kinnistu hinnaga 401 280 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2023 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2023. aasta esimese poolaasta puhaskahjum -17 807 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00396 eurot.

Seisuga 30.06.2023 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 702 669 eurot. Ühingu omakapital oli 1 701 971 eurot, mis moodustas 99,96% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 30.06.2023 31.12.2022
Raha ja raha ekvivalendid 143 981 199 196
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 25 790 19 844
Varud 1 532 898 1 519 536
Käibevara kokku 1 702 669 1 738 576
AKTIVA KOKKU 1 702 669 1 738 576
Võlad tarnijatele ja muud võlad 698 18 798
Lühiajalised kohustused kokku 698 18 798
Kohustused kokku 698 18 798
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 449 906 449 906
Ülekurss 226 056 226 056
Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542
Jaotamata kasum 738 467 756 274
Omakapital kokku 1 701 971 1 719 778
PASSIVA KOKKU 1 702 669 1 738 576

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2023 6 kuud 2022 6 kuud
Müügitulu 0 614 480
Müüdud toodangu kulu 0 -259 267
Brutokasum 0 355 213
Üldhalduskulud -18 201 -40 735
Ärikasum/-kahjum -18 201 314 478
Finantstulud 394 45
KASUM/-KAHJUM ENNE TULUMAKSU -17 807 314 522
Tulumaksukulu 0 -134 580
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/-KAHJUM -17 807 179 942

2023 II kv vahearuanne EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika