Borenius: Ostueesõiguse tähtaja algus sõltub ostueesõigust omavale isikule edastatud müügilepingu teate sisust

BoreniusOstueesõiguse teostamine on seotud seaduse või lepinguga kindlaksmääratud tähtajaga. Ostueesõiguse avaldusel, mis on edastatud pärast ostueesõiguse tähtaja möödumist, ei ole õiguslikke tagajärgi. Praktikas tõusetub tihtipeale küsimus, mis hetkest hakkab kulgema ostueesõiguse teostamise tähtaeg, ja kas ostueesõiguse teostamise avaldus on esitatud tähtaegselt.

Olenemata ostueesõiguse liigist ja tekkimise alusest toimub ostueesõiguse teostamine ostueesõigust omava isiku avalduse tegemisega müüjale. Avalduse esitamiseks on seadusega või lepinguga ette nähtud konkreetne tähtaeg. Selle kulgemise algus on seotud vastavasisulise informatsioonilise teate kättesaamisega ostueesõigust omava isiku poolt. Kuigi seadusest ei tulene otseselt edastatava teate kohustuslikke tingimusi ega müügilepingu edastamise kohustust ilma õigustatud isiku vastava nõudeta, on Riigikohus andnud selles küsimuses täpsemaid juhtnööre.

Teatamiskohustuse täitmiseks tuleb ostueesõigusega isikule teatada müügilepingust ja selle sisust, milleks tuleb lugeda kõik müügilepingu tingimused, millest võib oleneda ostueesõiguse teostamine. Kui aga teade seaduse nõuetele ei vasta ja ostueesõigusega isikule esitatakse leping, algab ostueesõiguse teostamise tähtaeg lepingu saamisest, kuna alles siis saab lepingu sõlmimisest ja selle sisust teatamist lugeda nõuetele vastavaks. Riigikohtu arvates ei saa müüja teatamiskohustust lugeda täidetuks ka sellega, kui ta teatab ostueesõigust omavale isikule, kus viimane võib müügilepinguga tutvuda. Võimalike vaidluste korral peab just müüja tõendama, et ostueesõigusega isikut on teavitatud nii müügilepingu sõlmimisest, kui ka selle lepingu tingimustest.

Tänapäeval sõlmitavad müügilepingud sisaldavad tihtipeale nii täiendavaid tingimusi seoses müüdava objekti seisukorraga, kui ka regulatsioone seoses poolte lisakohustuste ja vastutusega. Kuna teate koostamine kõikidest olulistest müügitingimustest võib osutuda ebapraktiliseks, oleks otstarbekas eelistada kohest müügilepingu koopia edastamist ostueesõigust omavale isikule. Sõlmitud müügilepingust teatamise kohustuse võib müüja asemel täita ka ostja.

Autor Marina Lapidus, Advokaadibüroo Borenius

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika