Haabersti liiklussõlme naabrusse kavandatakse kõrghoonet

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Paldiski mnt 110 kinnistule kuni 22 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitada võimaldava detailplaneeringu koostamise algatamise.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,3 ha. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kinnistu sihtotstarve 70% elamumaaks ja 30% ärimaaks. Planeeringuala asub Haabersti linnaosas Paldiski maantee ja Rannamõisa tee ristmiku läheduses. Elamumaa sihtotstarbega Paldiski mnt 110 kinnistu kuulub Armanitex OÜ-le, kinnistul asuvad üksikelamu ja kaks abihoonet.

Detailplaneeringu algatamise taotluse esitas Armanitex OÜ. Detailplaneeringu taotluse juurde on Armanitex OÜ koostanud lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali. Lahendusskeem vastab Haabersti linnaosa üldplaneeringule. Planeeringuala asub teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohaselt Haabersti kõrghoonete piirkonnas 2. kvartalis. Teemaplaneeringu kohaselt on piirkonda soovitatav rajada multifunktsionaalne kõrghoone, mille brutopinnast enamiku moodustavad mitteeluruumid (äri- või teeninduspinnad). Teemaplaneering sisaldab nõuet mitte kavandada monofunktsionaalseid kvartaleid.

Ühtlasi algatab linnavalitsus detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuna detailplaneeringuga kavandatakse tegevust, mille elluviimisel võib kaasneda eeldatavalt oluline keskkonnamõju. Kõrghooned on olulise keskkonnamõjuga objektid linnakeskkonnas, seetõttu on iga kõrghoonepiirkonna detailplaneeringu staadiumis vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine kõrghoonete mõju ulatuse täpsemaks määratlemiseks. Kõrghoone või kõrghoonete grupi kavandamisel mingisse piirkonda tuleb arvestada nende mõju avalikule välisruumile ja inimesele ning looduskeskkonnale ja liiklusele.

Haabersti linnaosa üldplaneeringu järgi jääb Paldiski mnt 110 kinnistu detailplaneeringu ala säilitatava või loodava rohevõrgustikuga arengualale. Planeeringu elluviimine võib avaldada olulist mõju lindudele kokkupõrgete tõttu rajatava kõrghoonega. Kõrghoonete rajamisel tuleb arvestada suurenevate liiklusvoogudega piirkonda ja hinnata, millisel määral kavandatav kõrghoone suurendab konkreetse piirkonna liikluskoormust ja mõjutab piirkonnast välja jäävate tänavate läbilaskvust. Eriti oluline on hinnata liiklusest põhjustatud keskkonnamõju. Liikluse kasvuga kaasnevad kõrged müratasemed ja õhusaaste, mis avaldavad negatiivset mõju nii planeeringualale, kontaktvööndile kui kogu linnakeskkonnale.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja, Tallinna Keskkonnaamet korraldab koostöös linnaosa valitsusega keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande ning detailplaneeringu lahenduse tutvustamiseks avalikud väljapanekud ja arutelud.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

+ 22 = 25

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!