Merko Ehitus: Aktsionäride poolt vastu võetud otsused

Merko EhitusASi Merko Ehitus, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 07.04.2021 börsi infosüsteemis (https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/319656) ja Seltsi kodulehel (https://group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek/uldkoosolek-2021/) ning 09.04.2021 ajalehes „Postimees“.

Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 5. maiks 2021 kell 9:00 Eesti aja järgi kokku 20 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 12 855 401 häält Seltsi aktsiatega esindatud 17 700 000 häälest, s.o 72,63 % kõigist aktsiatega esindatud häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (Äriseadustiku § 2991 lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Seltsi aktsionärid võtsid 05.05.2021 vastu järgmised otsused:

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Merko Ehitus 2020. aasta majandusaasta aruanne.
Otsus võeti vastu 72,63 %-lise häälteenamusega

2. Kasumi jaotamine:
(i) kinnitada 2020. aasta majandusaasta puhaskasum 22 993 990 eurot;
(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;
– õigus dividendidele on 7. juunil 2021. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
– eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. juuni 2021. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest;
– dividendid makstakse aktsionäridele välja 18. juunil 2021. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.
Otsus võeti vastu 72,63 %-lise häälteenamusega

3. 2021.-2022. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine
Kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2021. ja 2022. aasta majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.
Otsus võeti vastu 72,63 %-lise häälteenamusega

Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll on avaldatud Seltsi veebilehel (https://group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek/uldkoosolek-2021/).

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

01.11.2021 Kinnisvaraturundus