Mustamäe saab üldplaneeringu

võttis vastu üldplaneeringu, mis tagab sihikindla ja tervikliku arengu. Abilinnapea sõnul seab linnaosale selged ruumilised arengusuunad ning annab nii elanikele kui ka ettevõtjaile kindlustunde. “Mustamäe saab üldplaneeringu linnaosadest esimesena,” ütles Rajasalu. “Valmimisjärgus on ja üldplaneering ning algatamisel , ja Põhja-Tallinna üldplaneering.” Üldplaneeringu vastuvõtmisele järgneb avalik väljapanek. Üldplaneeringu menetlemine lõpeb selle kinnitamisega linnavolikogus.

Mustamäe üldplaneeringu koostamisel on eesmärgiks seatud linnaosa muutmine kõigile elanike gruppidele atraktiivseks elukeskkonnaks, tagamaks linnaosale stabiilsearvuline või mõõduka kasvuga püsielanikkond.

Mustamäe üldplaneering on kooskõlastatud kõigi lähteülesandes nõutud ja Harju maavanema poolt täiendavalt määratud ametiasutustega.

Planeeringu koostamisel on tuginetud säästva arengu printsiipidest tulenevatele põhimõtetele:
– töö- ja elukohtade tasakaalus paiknemise ning kodulähedase teenindusvõrgu ja puhkevõimaluste tagamine;
– ettevõtlusele paindliku muutumise ja maakasutusintensiivsuse suurendamise võimaldamine;
– ühistranspordi ja kergliikluse kui keskkonnasäästlike transpordiliikide eelisarendamine;
– haljastute-puhkealade säilimise tagamine ja ühtseks võrgustikuks ühendamine;
– ajaloolist väärtust omava vabaplaneeringulise elurajooni üldilme ja planeerimispõhimõtete säilitamine ning optimaalsete küttemooduste kasutamine.

Mustamäe on terviklikult väljaarendatud, mõõduka hoonestustiheduse ja rikkaliku haljastusega atraktiivne linnaosa, kus on tihe lasteasutuste võrgustik, väljaarendatud tehniline ja hea ühistranspordiühendus kesklinnaga. olulisust rõhutavad suured asutused, nagu ja suurim haiglatekompleks.

Üldplaneeringus on kavandatud täiendavad võimalused elamuehituseks ja ettevõtluse arendamiseks, määratud alatised haljastud ja puhkealad, kavandatud kogu kattev ja naabruskonnaga ühendatud jalgrattatee võrgustik, reserveeritud Tammsaare tee laienduseks ja piiritletud Tammsaare tee äärne arendusvöönd kui atraktiivne ala äri- ja osaliselt elamuehituse arenguks ning reserveeritud võimalus trammitee rajamiseks Sõpruse puiesteele, Mustamäe olemasolev paneelelamupiirkond on kavandatud säilitada vabaplaneeringulise parklinnana, mille tihendamist täiendava hoonestusega pole reeglina ette nähtud.

Suuremate piirkondade kaupa on määratud üldised hoonestuse ja linnakujunduse põhimõtted. Üldplaneering määratleb üldised maakasutustingimused ning on ka aluseks avalikult kasutatavate riigi omandis olevate maade munitsipaalomandisse taotlemisel.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC