Mustamäe saab üldplaneeringu

Tallinna linnavalitsus otsustab kolmapäeval toetada linnavolikogu otsuse eelnõu “Mustamäe linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine”.

“Mustamäe saab üldplaneeringu linnaosadest esimesena,” ütles ablinnapea Ülle Rajasalu. “Valmimisjärgus on Nõmme ja üldplaneering ning algatamisel Kristiine, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna üldplaneering.”

Rajasalu sõnul seab üldplaneering linnaosale selged ruumilised arengusuunad ning annab nii elanikele kui ka ettevõtjaile kindlustunde, tagab linnaosa sihikindla ja tervikliku arengu.

Mustamäe linnaosa üldplaneeringu koostamisel on eesmärgiks seatud linnaosa muutmine kõigile elanike gruppidele atraktiivseks elukeskkonnaks, tagamaks linnaosale stabiilsearvuline või mõõduka kasvuga püsielanikkond.

Mustamäe linnaosa üldplaneering on kooskõlastatud kõigi lähteülesandes nõutud ja Harju maavanema poolt täiendavalt määratud ametiasutustega. Planeeringu maakasutuse ja ühistranspordi joonist ning planeeringu seletuskirja on täiendatud vastavalt Mustamäe Linnaosa Valitsuse ja Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti märkustele ja parandusettepanekutele.

Üldplaneeringu ühistranspordijoonist on korrigeeritud kavandatavate ühistranspordiliinide osas ning planeeringu seletuskirja vastavalt täiendatud.

Planeeringu koostamisel on tuginetud säästva arengu printsiipidest tulenevatele põhimõtetele: töö- ja elukohtade tasakaalus paiknemise ning kodulähedase teenindusvõrgu ja puhkevõimaluste tagamine; ettevõtlusele paindliku muutumise ja maakasutusintensiivsuse suurendamise võimaldamine; ühistranspordi ja kergliikluse kui keskkonnasäästlike transpordiliikide eelisarendamine; haljastute-puhkealade säilimise tagamine ja ühtseks võrgustikuks ühendamine; ajaloolist väärtust omava vabaplaneeringulise elurajooni üldilme ja planeerimispõhimõtete säilitamine ning optimaalsete küttemooduste kasutamine.

Mustamäe on terviklikult väljaarendatud, mõõduka hoonestustiheduse ja rikkaliku haljastusega atraktiivne linnaosa, kus on tihe lasteasutuste võrgustik, väljaarendatud tehniline infrastruktuur ja hea ühistranspordiühendus kesklinnaga. Linnaosa olulisust rõhutavad suured asutused, nagu ja Eesti suurim haiglatekompleks.

Üldplaneeringus on kavandatud täiendavad võimalused elamuehituseks ja ettevõtluse arendamiseks, määratud alatised haljastud ja puhkealad, kavandatud kogu linnaosa kattev ja naabruskonnaga ühendatud jalgrattatee võrgustik, reserveeritud maa Tammsaare tee laienduseks ja piiritletud Tammsaare tee äärne arendusvöönd kui atraktiivne ala äri- ja osaliselt elamuehituse arenguks ning reserveeritud võimalus trammitee rajamiseks Sõpruse puiesteele, Mustamäe olemasolev paneelelamupiirkond on kavandatud säilitada vabaplaneeringulise parklinnana, mille tihendamist täiendava hoonestusega pole reeglina ette nähtud.

Suuremate piirkondade kaupa on määratud üldised hoonestuse ja linnakujunduse põhimõtted.

Üldplaneering määratleb linnaosa üldised maakasutustingimused ning on ka aluseks avalikult kasutatavate riigi omandis olevate maade munitsipaalomandisse taotlemisel.

Vastuvõtmisele järgneb avalik väljapanek ning seejärel kinnitamine.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.05.2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest