Pro Kapital: Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2023. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

Pro KapitalTEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2023. aasta teine kvartal on jätk AS-i Pro Kapital Grupp uute arenduste algusperioodile.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas on otsus alustada Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehitamisega osutunud õigeks. Meenutuseks – etapp koosneb 146 korteri ja 4 äripinnaga neljast hoonest. Veelgi enam, otsus asuda maja siseselt tegelema ehitusjuhtimisega ning jätkata ehitust ilma peatöövõtjata on samuti osutunud õigeks sammuks. Praegused peatöövõtjad tunduvad kannatavat pandeemia ja sõja tagajärgede all ning nende hinnakujundus ei ole konkurentsivõimeline võrreldes väiksemate töövõtjatega, keda saame otse kaasata. Tänaseks oleme sõlminud lepingud kaeve-/tugimüüride, maa-aluste monoliitbetoonitööde ning veel mõnede väiksemate tööde teostamiseks, mille tulemusena on saavutatud juba märkimisväärne kulude kokkuhoid. Teise kvartali jooksul lõpetasime maa- aluste kaeve- ja tugimüüride tööd ning alustasime maa-aluste betoonitöödega, mis on planeeritud kestma kuni käesoleva aasta neljanda kvartalini. Kalaranna Kvartali esimese etapi ehitus on lõppenud, kõik pinnad on ostjatele üle antud ning praegu osutame seal kinnisvara haldamisega seotud teenuseid OÜ Pro Halduse abil ning tegeleme garantiitöödega, kui selline vajadus peaks tekkima. Oleme alustanud ka Kalaranna Kvartali viimase etapi eelmüügiga ning hetkel on võlaõiguslike lepingutega kaetud kokku 39 pinda (35 korterit ja 4 äripinda). Kristiine City’s jätkame Tondi  53 ehk Dunte arenduse projekteerimise ning ehitusloa taotlemise protsessi. Väärib mainimist, et meil õnnestus saada Muinsuskaitselt olulisi mööndusi fassaadi tagakülje esimese korruse akende suurendamiseks maast laeni avadeni, mis võimaldab meil kujundada palju sobivamaid eluruume, kus on rohkem päikesevalgust ning, mis avanevad privaatsetele terrassidele. Jälgime tähelepanelikult ka turu aktiivsust, et alustada Uus-Kindrali arendusega, millel on ehitusluba olemas ning on stardi valmiduses. Meil on üle 500 kliendipäringu, mis ootavad teavet arenduse alustamisest.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest. 2023. aasta teises kvartalis müüsime kaks korterit lisaks varasemale neljale, mis leidsid ostjad esimeses kvartalis. Üldjoontes näeme Riia kinnisvara segmendis tõusvat trendi, ms puudutab antud projekti. Oleme saanud ehitusloa City Oasis elamukvartali ehitamiseks, mis on ligi 330 korteriga 32 500 ruutmeetrise üldpinnaga projekt asukohaga Tallinase tänaval, rahulikus ja rohelises keskkonnas, Riia kesklinnas. Oleme valmis alustama ehitustegevusega niipea, kui turuolukord on selliseks suureks ja ambitsioonikaks projektiks sobiv. Kolmest Balti riikide pealinnast on Riia turuolukord kõige rohkem väljakutseid pakkuv. Sellegipoolest vaatame pikaajalises perspektiivis Läti turule positiivselt.

2019. aastal valmis viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses, kus on  müümata ainult kaks korterit (nende hulgas näidiskorter). Valmistume praegu järgmise etapi ehitamiseks, mille käigus valmivad 43 linnavillat ja ärihoone. Oleme sõlminud lepingu ehitusprojekti juhtimisteenust pakkuva ettevõttega, mis on hetkel ettevalmistustööde staadiumis ehituse alustamiseks. Eesmärk on alustada ehitusplatsi ettevalmistustöödega kolmandas kvartalis. Hoolimata geopoliitilisest olukorrast  on Vilniuse turg  väga aktiivne kallimas segmendis ning ootame põnevusega meie järgmist kõrgetasemelise arenduse valmimist. Ettevõte laiendas oma portfelli Vilniuses, ostes Naugarduko tänaval asuva ajaloolise Vilniuse Kolledži hoone 6.25 miljoni euro eest. Hoone projekteeritakse ümber tipptasemel eluhooneks umbes 50 luksusliku korteriga. Arhitektuurikonkursi abil valiti parim võimalik arhitektuurne lahendus ning mille võitja projekteerimise ning linnalt ehitusloa taotlemise prosessis.  Praeguse seisuga on planeeritud alustada eelmüügiga selle aasta lõpus ning saada ehitusluba 2024. aasta alguses.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas. Bad Kreutznachis oleme saavutanud tegevuse tasuvuspunkti, olenemata asjaolust, et suur osa tubadest ei olnud renoveerimistööde tõttu saadaval. Mõned aastad tagasi renoveerisime pooled tubadest ning osa üldkasutatavatest aladest. Hotelli ülejäänud osa renoveerimistööd lõpetati 2023. aasta esimeses kvartalis ning nüüd on kõik 116 tuba broneerimiseks saadaval ning näeme tõusvat trendi ka toa keskmise hinna osas. Näeme juba tõusu keskmise toa hinna osas ning positiivset suunda eelarvestatud tulemuste osas. Teises kvartalis näeme et iga kuu ületavad tulemused eelarvet ning trend on jätkuvalt ülespoole. Juulis sai hotell ka 4-tärni hinnangu, mis loodetavasti võimaldab meil tulemusi täiendavalt tõsta.

Baltikumi kinnisvarasektor on näidanud läbi pandeemia ning turbulentse geopoliitilise perioodi stabiilsust ja oleme kindlad, et meil õnnestub järjekorras olevad projektid teostada vastavalt turu ootustele, jätkates kõrge kvaliteediga kinnisvara pakkumist kohalikele elanikele. Oleme väljakutsetest teadlikud ja meil on vaja pidevalt kohanduda muutuva maailmaga (eriti seoses ehitusturu ja sellega seotud tarneahela ning toormaterjali hindadega), kuid näeme siiski Baltikumi regiooni positiivsena ning seni on turg seda arvamust toetanud. Baltikumi regiooni majanduslikud väljavaated on üldjoontes positiivsed. Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on näinud viimastel aasatel stabiilset majanduskasvu, lähtudes välisinvesteeringute suurenemisest, kasvavast teenindussektorist ja ekspordile suunatud tootmisest. Regioon on saanud kasu ka lähedusest Põhja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on aidanud suurendada kaubandust ja investeeringuid. Olgugi et teise kvartali lõpp näitab kõrge inflatsioonikeskkonna ning kõrgenenud laenuintresside tõttu müügiaktiivsuse langust, näitab see stabiliseerimise märke. Statistika näitab, et palgatõus hakkab aeglaselt inflatsioonimääradele järele jõudma, võimaldades seega turul veelgi taastuda. Kõik ülaltoodud positiivsed näitajad ei kao vaatamata väljakutsetele, mida kinnisvarasektorile seavad globaalsed makromajanduslikud väljavaated ja Ukraina sõjast tingitud geopoliitiline olukord. Üldjoontes on kinnisvarasektori tulevik põnev ja dünaamiline ning otsime pidevalt innovatiivseid võimalusi, et käia ajast ees ning vastata klientide arenevatele nõudmistele. Muutusi arvestava hoiaku ning piire ületava visiooniga suundume edasi, olles täielikult teadlikud arenevast globaalsest maastikust ning valmis igast võimalusest kinni haarama.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2023. aasta esimese poolaasta jooksul oli 16,1 miljonit eurot, võrdlusperioodil oli kogukäive 31,2 miljonit eurot. 2023. aasta teise kvartali kogukäive oli 2,7 miljonit eurot võrrelduna 23,3 miljoni euroga 2022. aastal. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Võrdlusperioodi suuremat müügitulu on mõjutanud korterite valmimine ja üleandmine ostjatele Kalaranna kvartalis 2022. aastal.

Kuue kuu brutokasum vähenes 52% võrra ja moodustas 4,5 miljonit eurot võrrelduna 9,4 miljoni euroga 2022. aastal.  Teise kvartali brutokahjum oli 790 tuhat eurot võrrelduna 6,8 miljoni euro kasumiga võrdlusperioodil.

2023. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 1,5 miljonit eurot võrrelduna 6,4 miljoni euro ärikasumiga 2022. aasta esimese kuue kuu jooksul. Teise kvartali ärikahjum moodustas 658 tuhat eurot võrreldes 5,4 miljoni euro kasumiga võrdlusperioodil.

2023. aasta kuue kuu puhaskahjum oli 292 tuhat eurot võrrelduna 4,1 miljoni euro kasumiga võrdlusperioodil.  Teise kvartali puhaskahjum oli 1,6 miljonit eurot võrreldes 4,4 miljoni euro kasumiga 2022. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid esimesel kuuel kuul positiivsed 9,5 miljonit eurot võrreldes 11,2 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal. Teises kvartalis moodustasid 850 tuhat eurot negatiivse rahavoo ning 2022. aasta teises kvartalis positiivse rahavoo summas 14,4 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2023 seisuga 0,97 eurot võrreldes 0,83 euroga 30. juunil 2022.

Peamised tulemusnäitajad

2023
6 kuud
2022
6 kuud
2023
II kvartal
2022
II kvartal
2022
12 kuud
Käive (tuhat eurot) 16 112 31 194 2 697 23 278 65 654
Brutokasum (tuhat eurot) 4 456 9 362 790 6 804 16 965
Brutokasum, % 28% 30% 29% 29% 26%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 1 501 6 413 -658 5 424 17 657
Ärikasum / -kahjum, % 9% 21% -24% 23% 27%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -292 4 106 -1 595 4 357 13 452
Puhaskasum / -kahjum, % -2% 13% -59% 19% 20%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,01 0,07 -0,03 0,08 0,24
  30.06.2023 30.06.2022 31.12.2022
Varad kokku (tuhat eurot) 101 166 116 701 101 256
Kohustused kokku (tuhat eurot) 46 135 69 752 45 933
Omakapital kokku (tuhat eurot) 55 031 46 949 55 323
Võla / omakapitali suhe * 0,84 1,49 0,83
Varade tootlus, % ** -0,3% 2,8% 12,4%
Omakapitali tootlus, % *** -0,6% 14,5% 27,4%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,97 0,83 0,75

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2023 30.06.2022 31.12.2022
VARAD    
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 17 474 15 208 10 589
Lühiajalised nõuded 2 882 611 955
Ettemakstud kulud 0 488 64
Varud 26 598 49 621 34 224
Käibevara kokku 46 954 65 928 45 832
Põhivara
Pikaajalised nõuded 13 1 519 2 016
Materiaalne põhivara 7 749 7 491 7 294
Kasutusõigusega vara 233 198 195
Kinnisvarainvesteeringud 45 851 41 214 45 575
Firmaväärtus 262 262 262
Immateriaalne põhivara 104 89 82
Põhivara kokku 54 212 50 773 55 424
VARAD KOKKU 101 166 116 701 101 256
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 28 493 10 596 173
Ostjate ettemaksed 2 322 11 330 1 659
Lühiajalised võlad tarnijatele 3 909 7 924 4 626
Maksukohustused 118 110 111
Lühiajalised eraldised 20 585 5
Lühiajalised kohustused kokku 34 862 30 545 6 574
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 10 064 38 028 38 184
Muud pikaajalised kohustused 0 9 0
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 134 1 136 1 130
Pikaajalised eraldised 75 34 45
Pikaajalised kohustused kokku 11 273 39 207 39 359
KOHUSTUSED KOKKU 46 135 69 752 45 933
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 2 012 2 984 2 012
Jaotamata kasum 34 886 25 832 35 178
OMAKAPITAL KOKKU 55 031 46 949 55 323
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 101 166 116 701 101 256

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2023
6 kuud
2022
6 kuud
2023
II kvartal
2022
II kvartal
2022
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 16 112 31 194 2 697 23 278 65 654
Müüdud toodete ja teenuste kulu -11 656 -21 832 -1 907 -16 474 -48 689
Brutokasum 4 456 9 362 790 6 804 16 965
Turustuskulud -299 -237 -166 -123 -498
Üldhalduskulud -2 656 -2 658 -1 282 -1 209 -4 946
Muud äritulud 0 8 0 8 6 278
Muud ärikulud 0 -62 0 -56 -142
Ärikasum 1 501 6 413 -658 5 424 17 657
Finantstulud 88 2 68 0 3
Finantskulud -1 876 -2 304 -1 002 -1 078 -4 211
Kasum/ kahjum enne tulumaksu -287 4 111 -1 592 4 346 13 449
Tulumaks -5 -5 -3 11 3
Perioodi puhaskasum/ -kahjum -292 4 106 -1 595 4 357 13 452
           
Muu koondkasum    
Muudatused ümberhindluse reservis 0 0 0 0 -972
Aruandeperioodi koondkasum kokku -292 4 106 -1 595 4 357 12 480
Kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) -0,01 0,07 -0,03 0,08 0,24

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

PKG_Q2_2023_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

26.09.2023 Kinnisvara müügikoolitus