Trigon Property Development: 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Trigon Property Development30.04.2019 Tallinnas

AS Trigon Property Development juhatus koostas 2018. aasta majandusaasta aruande koos kahjumi katmise ettepanekuga. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 25. veebruaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

AS Trigon Property Development 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav emitendi kodulehelt. Samuti on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega emitendi asukohas Pärnu mnt 18, Tallinn.

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, asukoht Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 23. mail 2019. a. kell 10:00 aadressil Pärnu mnt 18, Tallinn 10141.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

  1. 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine

            Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2018. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi bilansimaht seisuga 31.12.2018. a. oli 1 797 962 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 28 649 eurot.

  1. 2018. a. majandusaasta kasumi jaotamine/kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Kanda 2018.a. majandusaasta puhaskahjum summas 28 649 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

  1. 2019. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2019.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

AS Trigon Property Development majandusaasta aruande, kahjumi katmise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2018.a. majandusaasta aruandele on võimalik tutvuda Seltsi asukohas aadressil Pärnu mnt 18 Tallinnas ning Seltsi koduleheküljel.

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud Seltsi koduleheküljel.

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-i Trigon Property Development aktsiakapital on 2 299 020.17 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 16. mai 2019. a. kell 23:59.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 23. mail 2019.a. kell 09:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:
Füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument
Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal – kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Trigon Property Development võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 16. mail 2019.a.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik Seltsi teavitada esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile või kirjalikult postiga AS Trigon Property Development, Pärnu mnt 18, Tallinn 10141) hiljemalt 21.05.2019 k.a.
Aktsionär võib  esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Trigon Property Development interneti koduleheküljel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

− 4 = 5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

01.11.2021 Kinnisvaraturundus