Arco Vara 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraPõhilised näitajad

Kontserni 2018. aasta II kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, mis on 10% rohkem võrrelduna 2017. aasta II kvartali müügituluga 1,0 miljonit eurot. Kontserni 2018. aasta 6 kuu müügitulu 3,2 miljonit eurot on 23% suurem 2017. aasta 6 kuu müügitulust 2,6 miljonit eurot. Arendusdivisjoni müügitulu oli II kvartalis 0,4 miljonit eurot ja 6 kuuga 1,8 miljonit eurot (2017. aastal vastavalt 0,4 miljonit eurot ja 1,5 miljonit eurot) ja teenindusdivisjoni müügitulu oli II kvartalis 0,9 miljonit eurot ja 6 kuuga 1,7 miljonit eurot (2017. aastal vastavalt 0,7 miljonit eurot ja 1,4 miljonit eurot).

2018. aasta II kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 0,3 miljonit eurot ja puhaskahjumiks 0,4 miljonit eurot (6 kuud 2018: ärikahjum 0,2 miljonit eurot ja puhaskahjum 0,4 miljonit eurot). 2017. aasta II kvartalis sai kontsern ärikahjumit 0,2 miljonit eurot ja puhaskahjumit 0,4 miljonit eurot. 2017. aasta 6 kuu ärikahjum oli 0,4 miljonit eurot ja puhaskahjum 0,6 miljonit eurot. Arendusdivisjon sai 2018. aasta II kvartalis ärikahjumi 0,2 miljonit eurot, mistõttu 6 kuud lõppes nullilähedase tulemiga; nullilähedane tulem oli arendusdivisjonil ka 2017. aasta II kvartalis ja 2017. aasta 6 kuu kokkuvõttes. Teenindusdivisjon lõpetas 2018. aasta II kvartali nullilähedase tulemiga, 6 kuu kokkuvõttes kandis 0,1 miljonilise ärikahjumi, sarnaselt 2017. aasta 6 kuu ärikahjumiga.

2018. aasta II kvartalis müüdi kontserni poolt arendatavates projektides 1 korter (6 kuuga kokku 8 korterit ja 1 hoonestamata kinnistu). 2017. aasta II kvartalis müüdi 1 korter ja 3 hoonestamata kinnistut ning 6 kuuga kokku 2 korterit ja 6 hoonestamata kinnistut.

Kontserni laenukoormus (netolaenud) suurenes 2018. aasta esimese 6 kuuga 0,9 miljoni euro võrra, tasemele 10,6 miljonit eurot 30.06.2018 seisuga. Kontserni intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.06.2018 seisuga 4,9%, mis on 0,5% võrra madalam võrreldes 31.12.2017 seisuga.

Juhataja kommentaarid

Oleme soovitud kursil. 2018. a. neljandas kvartalis valmib Sofias Iztok Parkside arendus, mille realiseerime täielikult hiljemalt 2019. a. teise kvartali lõpuks. 2019. aasta neljandas kvartalis valmib Tallinnas Kodulahe II etapp, mille realiseerime sama kvartali lõpuks. Mõlema arendusprojekti eelmüügitulemused on head, Iztok Parkside’s on eellepingutega müüdud üle 60% vaatamata korduvale hindade tõstmisele ja Kodulahe II-s on müüdud üle 40% müüdavast pinnast vaatamata asjaolule, et tulevasest hoonest on näha ainult vundamendi piirjooned. Lozeni projekti ehitus käivitub 2019. a. esimeses kvartalis ning Kodulahe III, IV ja V etapi ehitus käivitub nõudluse jätkudes samuti 2019. aasta esimeses pooles, enne II etapi maja valmimist.

Teises kvartalis saavutasime 100% rentnikega täituvuse Sofias, Madrid Blvd hoones, mis on positiivne nii rahavoole kui kasumiaruandele ja muutub nähtavaks kolmandas kvartalis. Järgmiseks sooviks on olemasoleva, pigem kalli laenukohustuse refinantseerimine odavama kohustuse vastu, mida tahame teha 2019. aasta jooksul ning parandada seeläbi rahavoogu ja kasumlikkust veelgi.

Samuti on 2018. aastal võrreldes varasemaga kasvanud vahendus- ja hindamisteenuste tulud. Ühe kuu tulud on üle 250 000 EUR. Aitame ühes kuus tehingu sõlmida või kinnisvara hinnata umbes 700 kliendil. Tuleb aga enesekriitiliselt märkida, et tulude kasvule vaatamata ei ole meil õnnestunud seniajani kinnisvarateenustega saavutada selliseid tulemusi, mis õigustaksid täiel määral teenustesse paigutatud raha- ja ajakulu ning mis kataksid sajaprotsendiliselt kontserni üldkulud sel ajal, mil kraanad on püsti, kuid vana arendustoodete ladu on tühi ning uute korterite valmimine ja müügitulu on kvartalite kaugusel. Arco Vara võiks olla kasumlik igas kvartalis, ka ajal, mil arendused on alles pooleli. Selle nimel tuleb veel tööd teha.

Teenindusdivisjon

Kontserni teenindusdivisjoni 2018. aasta II kvartali müügitulu oli 884 tuhat eurot (II kvartal 2017: 682 tuhat eurot), sealhulgas kontsernisisene müügitulu oli 145 tuhat eurot (II kvartal 2017: 56 tuhat eurot). 2018. aasta 6 kuu müügitulu 1 660 tuhat eurot on 21,9% suurem 2017. aasta 6 kuu müügitulust 1 362 tuhat eurot.

Teenindusdivisjoni põhitegevuseks on kinnisvara vahendus- ja hindamisteenused läbi kinnisvarabüroode. Kinnisvarabüroode müügitulu on 2018. aasta 6 kuuga 26% kasvanud võrreldes 2017. aasta 6 kuuga.

2018. aasta II kvartalis sai Eesti kinnisvarabüroo puhaskahjumit 57 tuhat eurot ja 6 kuuga 76 tuhat eurot (2017. aasta II kvartalis saadi puhaskahjumit 46 tuhat eurot ja 6 kuuga 108 tuhat eurot). Bulgaaria büroo teenis puhaskasumit II kvartalis 31 tuhat eurot ja 6 kuuga 21 tuhat eurot (2017. aasta II kvartalis 6 tuhat eurot ja 6 kuuga 41 tuhat eurot puhaskasumit).

Teenindusdivisjon osutab lisaks vahendus- ja hindamisteenusele ka kinnisvara haldamise ja majutusteenust Bulgaarias. Haldustegevuse müügikäive oli 2018. aasta 6 kuuga 47 tuhat eurot, sellest 40 tuhat eurot oli kontsernisisene (2017. aasta 6 kuuga 63 tuhat eurot, sellest kontsernisisene 52 tuhat eurot). Majutusteenuse müügitulu oli 2018. aasta 6 kuuga 86 tuhat eurot, sellest II kvartalis 44 tuhat eurot (2017. aastal 86 tuhat eurot 6 kuuga ja 47 tuhat eurot II kvartalis).

Teenindusdivisjoni maakler- ja hindamisteenuste tehingute ja töötajate arvu dünaamika viimasel kolmel aastal Eestis ja Bulgaarias kokku on toodud kahel järgmisel graafikul.

Teenindusdivisjonis hõivatud inimeste arv oli 30.06.2018 seisuga 126 inimest (31.12.2017: 118 inimest).

Arendusdivisjon

Arendusdivisjoni müügitulu oli 2018. aasta II kvartalis 368 tuhat eurot (II kvartal 2017: 406 tuhat eurot) ja 6 kuuga kokku 1 841 tuhat eurot (2017. aasta 6 kuud: 1 469 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük kontserni enda arendusprojektides moodustas II kvartalis 182 tuhat eurot ja 6 kuuga 1 492 tuhat eurot (2017. aasta II kvartal: 248 tuhat eurot ja 6 kuud: 1 186 tuhat eurot).

Muust arendusdivisjoni kontsernivälisest müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2018. aasta II kvartalis oli 128 tuhat eurot ja 6 kuuga 252 tuhat eurot (2017. aasta II kvartalis 120 tuhat eurot ja 6 kuuga 212 tuhat eurot). II kvartalis õnnestus välja rentida kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega.

Arendusdivisjoni ärikahjumiks kujunes 2018. aasta II kvartalis 181 tuhat eurot ja 6 kuuga 1 tuhat eurot, 2017. aasta II kvartalis oli arendusdivisjoni ärikahjum 29 tuhat eurot ja 6 kuuga 43 tuhat eurot.

Kasumlikkuse ja müügitulu näitajad olid 2018. aasta I kvartalis suuremad, kuna sellesse perioodi jäi Kodulahe I etapi projekti osade korterite müügi vormistamine. 125 korteri ja 5 äripinnaga maja valmis 2017. aasta III kvartalis. Vahearuande avaldamise päevaks on müümata veel 3 korterit (millest üks on näidiskorter ning kahele on sõlmitud eelmüügi leping) ning 3 äripinda (neist kahele on sõlmitud üürileping).

2018. aasta II kvartalis algasid ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis, kuhu tuleb 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. Projekt on plaanis realiseerida 2019. aasta lõpus. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 36 korterit.

2018. a II kvartalis jätkusid ehitustööd Iztok Parkside projektis Sofias. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüüdud 42 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).

2018. a I kvartalis soetas kontsern Bulgaarias krundid kogupindalaga 5,3 ha Lozeni projektinime all ning sõlmis ka lepingu I etapi projekteerimistöödeks. II kvartalis projekteerimistööd jätkusid ning need peaksid lõppema IV kvartalis. Esimeses etapis on plaanis rajada ca 170 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed.

Lätis oli 30.06.2018 seisuga müümata veel 5 Marsili elamukrunti, neist ühele on sõlmitud eelmüügileping. 2018. aasta 6 kuuga müüdi projektis üks elamukrunt.

30.06.2018 seisuga töötas arendusdivisjonis kokku 6 inimest, mis on üks enam kui 2017. aasta lõpus.

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR tuhandetes  6 kuud 2018 6 kuud 2017 II kvartal 2018 II kvartal 2017
         
Müügitulu enda kinnisvara müügist 1 492 1 186 182 248
Müügitulu teenuste müügist 1 731 1 422 894 760
Müügitulu kokku 3 223 2 608 1 076 1 008
         
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -2 152 -1 933 -706 -682
Brutokasum 1 071 675 370 326
         
Muud äritulud 57 19 44 9
Turustuskulud -263 -214 -127 -105
Üldhalduskulud -996 -824 -479 -412
Muud ärikulud -60 -26 -47 -18
Kasum tütarettevõtte müügist 15 0 0 0
Ärikasum -176 -370 -239 -200
         
Finantstulud- ja kulud -226 -272 -112 -157
Puhaskasum -402 -642 -351 -357
         
Aruandeperioodi koondkasum -402 -642 -351 -357
         
Aktsia puhaskasum        
– tava -0,05 -0,10 -0,04 -0,05
– lahustatud -0,04 -0,09 -0,04 -0,05

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR tuhandetes  30.06.2018 31.12.2017
     
Raha ja raha ekvivalendid 1 785 2 284
Nõuded ja ettemaksed 683 747
Varud 12 870 8 974
Käibevara kokku 15 338 12 005
     
Finantsinvesteeringud 50 34
Nõuded ja ettemaksed 18 18
Kinnisvarainvesteeringud 11 685 11 299
Materiaalne põhivara 695 704
Immateriaalne põhivara 310 275
Põhivara kokku 12 758 12 330
VARAD KOKKU 28 096 24 335
     
Laenukohustused 1 550 1 871
Võlad ja saadud ettemaksed 2 074 2 507
Eraldised 39 38
Lühiajalised kohustused kokku 3 663 4 416
     
Laenukohustused 10 739 10 132
Võlad ja saadud ettemaksed 635 0
Pikaajalised kohustused kokku 11 374 10 132
KOHUSTUSED KOKKU 15 037 14 548
     
Aktsiakapital 6 299 4 555
Ülekurss 2 285 292
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Muud reservid 134 134
Jaotamata kasum 2 330 2 795
OMAKAPITAL KOKKU 13 059 9 787
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 28 096 24 335

Lisad: AVG 2018 Q2

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

31.01.2023 Üürikoolitus