Arco Vara AS-i 2018. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Arco VaraPõhilised näitajad

Kontserni 2018. aasta I kvartali müügitulu oli 2,1 miljonit eurot, mis on 34,2% suurem 2017. aasta I kvartali müügitulust 1,6 miljonit eurot. Arendusdivisjoni müügitulu oli I kvartalis 1,5 miljonit eurot (I kvartal 2017: 1,1 miljon eurot) ning teenindusdivisjoni müügitulu 0,8 miljonit eurot (I kvartal 2017: 0,7 miljon eurot).
2018. aasta I kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 0,1 miljonit eurot ja kvartal lõppes väikse kahjumiga. Arendusdivisjoni 2018. aasta I kvartali ärikasum oli 0,2 miljonit eurot, teenindusdivisjon tootis väikse ärikahjumi.
2018. aasta I kvartalis müüdi kontserni poolt arendatavates projektides kokku 7 korterit ja 1 hoonestamata kinnistu. 2017. aasta I kvartalis müüdi 1 ja 3 hoonestamata kinnistut.
Kontserni laenukoormus (netolaenud) 2018. a I kvartalis ei muutunud, jäädes tasemele 9,7 miljonit eurot, samas kui aasta tagasi, 31.03.2017 seisuga oli laenukoormus 50,5% ehk 4,9 miljonit eurot suurem. Kontserni intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2018 seisuga 5,1%, mis on 0,3% võrra madalam võrreldes 31.12.2017 seisuga.

Juhataja kommentaarid

2018. aasta 1. kvartali kaks olulisemat sündmust Arco Vara grupi jaoks olid aktsiaemissiooni lõpuleviimine jaanuarikuus mahuga 3,74 mln eurot ning Lozeni projekti omandamine Bulgaarias, milleks kulus põhiosa emissioonist laekunud vahenditest.

Käimasolevast aastast üldisemalt rääkides aga võib öelda, et esimene, teine ja kolmas kvartal on ettevalmistuseks neljandale kvartalile, mil valmib Iztok Parkside projekt ning algab korterite müümine ja olulise kasumi teenimine. Finantsiliselt paistab aasta algus seega nagu lava ülesseadmine enne rock-kontserti. Juhatuse ülesanne on tagada, et lava oleks õigeaegselt püsti, kuid kõige olulisem on kontserdi toimumine ja eduelamus.

Me teenime nimetatud ettevalmistusperioodil umbes 2 miljonit eurot kvartalis, millest umbes pool tuleb teenuste müügist või rendituluna ja teine pool pisikeseks kahanenud laovaru müügist. Tagasihoidlikud summad.

Siiski on ka „vaiksete“ kvartalite tulemustes märgatav edasiminek. Meil on ka enne olnud vaikseid kvartaleid, kus peale kraanade on näha klientide aitamist ainult vahendustehingute, hindamistööde ja rendipindadega. Võrreldes näiteks 2017. aasta esimese kvartaliga, on käesoleval aastal teenuste müügist saadud tulu kasvanud Eestis ja Bulgaarias kokku 26%. Renditulu Madrid Blvd hoone kaubandus- ja äripindadelt on kasvanud 35%. Kontsern on ärikasumis ka selliste väikeste mahtude juures ning kvartali väike netokahjum tekkis intressikulude tõttu. Raha oleme sisse laenanud ja intresse maksame selleks, et arendada korraga nii Iztokis, Kodulahes kui Lozenis, kusjuures 140 uue korteri ja äripinna ehitus käib alates maikuust kahes kohas korraga. Arenduse tulemused hakkavad saabuma selle aasta neljandas kvartalis. Seega, Arco Vara kontsern on käesoleva aasta vältel üsna kenasti tasakaalus. Arco Vara ei põleta raha ka siis, kui ta alles valmistab suuremaid tulemusi ette ning teeb ettevalmistusi mitmeks kontserdiks korraga.

Järgmine finantseesmärk on suurendada arenduste mahtu ja sagedust selliselt, et väheneks “vaiksete” kvartalite arv ja kasvaks selliste perioodide arv, kus Arco Varal valmib ja müüakse välja mõni uusarendus. Kui 2018. aasta 4. kvartali ja 2019. aasta 1. kvartali täidavad Iztok Parkside müügitulu ja kasum, siis järgmisi olulisi tulemusi ootame Kodulahe II etapilt, mis peaksid saabuma 2019. aasta 4. kvartalis ja 2020. aasta 1 kvartalis. Lisandunud on graafikusse Sofia Lozeni arendus, kus tahame alustada ehitust käesoleva aasta lõpus ning alustada müüki 2020. aasta alguses, ning sobiva ehitushinna korral ka Tartus Oa tn arendus, kus 30 korteri toimuks tõenäoliselt 2020. aasta esimeses pooles. Lozeni esimese etapi oodatav müügitulu on üle 25 miljoni euro, Oa tänava müügimaht peaks igal juhul ületama 3 miljonit eurot. Bulgaaria kasumimarginaalide suhtes on ootused käesoleval hetkel suuremad. Bulgaaria näib Eestist kaugel, aga seal teenitud raha muudab ta Eestile ja emaettevõttele lähedaseks. Ennekõike on küsimus inimeste juhtimises ning Arco Vara töötab järjest enam kui üks tiim.

Teenindusdivisjon

Kontserni teenindusdivisjoni 2018. aasta I kvartali müügitulu oli 776 tuhat eurot (I kvartal 2017: 680 tuhat eurot), sealhulgas kontsernisisene müügitulu oli 85 tuhat eurot (I kvartal 2017: 120 tuhat eurot).

Teenindusdivisjoni põhitegevuseks on kinnisvara vahendus- ja hindamisteenused läbi kinnisvarabüroode. Kinnisvarabüroode müügitulu oli 2018. aasta I kvartalis 15% suurem võrreldes 2017. aasta I kvartaliga. Müügitulu on kasvanud nii Eesti kui Bulgaaria büroodes (vastavalt 16% ja 11% võrreldes 2017. aasta I kvartaliga).

Teenindusdivisjon osutab lisaks vahendus- ja hindamisteenusele ka kinnisvara haldamise ja majutusteenust Bulgaarias. Haldustegevuse müügikäive oli 2018. aasta I kvartalis 26 tuhat eurot, sellest 25 tuhat eurot oli kontsernisisene (I kvartal 2017: vastavalt 29 tuhat ja 24 tuhat eurot). Majutusteenuse müügitulu oli 2018. aasta I kvartalis 42 tuhat eurot (I kvartal 2017: 39 tuhat eurot).2018. aasta I kvartalis sai Eesti kinnisvarabüroo puhaskahjumit 20 tuhat eurot (I kvartalis 2017 saadi puhaskahjumit 62 tuhat eurot), Bulgaaria büroo teenis puhaskahjumit 10 tuhat eurot (I kvartal 2017: 35 tuhat eurot puhaskasumit).

Teenindusdivisjonis hõivatud inimeste arv oli 31.03.2018 seisuga 120 inimest (31.12.2017: 126 inimest).

Arendusdivisjon

Arendusdivisjoni müügitulu oli 2018. aasta I kvartalis 1 473 tuhat eurot (I kvartal 2017: 1 063 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara kontserni enda arendusprojektides moodustas 1 310 tuhat eurot (2017. aasta I kvartal: 938 tuhat eurot).

Muust arendusdivisjoni müügitulust moodustab suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2018. aasta I kvartalis oli 124 tuhat eurot (2017. aasta I kvartalis 92 tuhat eurot). Vahearuande päevaks on Madrid Blvd hoones vabad veel kaks kontorit ja kaks äripinda ning müümata üks korter. Lisaks on 15 korterit möbleeritud ja teenivad kontsernile tulu majutusteenusega. Välja renditakse ka seni müümata parkimiskohti.

Arendusdivisjoni ärikasumiks kujunes 2018. aasta I kvartalis 180 tuhat eurot, 2017. aasta I kvartalis oli arendusdivisjoni ärikahjum 14 tuhat eurot. Kasumlikkuse ja müügitulu näitajad olid 2018. aasta I kvartalis suuremad, kuna sellesse perioodi jäi Kodulahe I etapi projekti osade korterite müügi vormistamine. 125 korteri ja 5 äripinnaga maja valmis 2017. aasta III kvartalis. Vahearuande avaldamise päevaks on müümata veel 4 korterit (millest üks on plaanis jätta näidiskorteriks) ning 3 äripinda (millest ühele sõlmiti 2018. aasta I kvartalis üürileping).

Samuti jätkati 2018. aasta ettevalmistustöid Kodulahe kvartali II etapis, kuhu on kavandatud 68 korteriga ja 1 äripinnaga hoone. Projekt on plaanis realiseerida 2019. aasta teises pooles. Vahearuande avaldamise päevaks on sõlmitud nii ehitus- kui finantseerimislepingud ning eelmüüdud 22 korterit.

2018. a I kvartalis jätkusid ehitustööd Iztok Parkside projektis Sofias. Aastaaruande avaldamise päevaks on eelmüüdud 33 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga (korterite müüdav pind 7 070 m2).

2018. a I kvartalis soetas kontsern Bulgaarias krundid kogupindalaga 5,3 ha Lozeni projektinime all. Ostetud asub Sofia äärelinnas, väljaspool Sofia ringteed, aga kiire ligipääsuga kõikidele linna viivatele transpordikoridoridele. 2021. aastal valmib Sofia ringtee pikendus, mis teeb ligipääsu linna veelgi paremaks. Lozeni projekt koosneb kahest etapist. Projekt hõlmab kortermaju, ridaelamuid, eramaju, supermarketit, mitmeid väikeseid kauplusi, restorani, lasteaeda, spordi- ja spa-rajatisi, mänguväljakuid, apartment-hotelli ja võibolla ka kontoripindu. Parkimine toimub maa all, maa peal korraldatakse külastajate parkimine.

Lätis oli 31.03.2018 seisuga müümata veel 5 Marsili elamukrunti, neist ühele on 2017. aastast sõlmitud eelmüügileping. 2018. aasta I kvartalis müüdi projektis üks elamukrunt.

31.03.2018 seisuga töötas arendusdivisjonis kokku 6 inimest, mis on üks enam kui 2017. aasta lõpus.

AVG 2018 Q1 EST

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

4 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.05.2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest