EfTEN: EfTEN United Property Fund 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

EfTEN United Property FundEfTEN United Property Fund teenis 2022. aastal 1,68 miljonit eurot tulusid (2021 aastal: 0,8 miljonit eurot) ning 1,44 miljonit eurot puhaskasumit (2021 aastal: 0,78 miljonit eurot). Neljandas kvartalis ulatusid tulud 0,33 miljoni euroni ning kasum 0,28 miljoni euroni. Fondi varade puhasväärtus oli 2022. aasta lõpus 26,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 10,5 miljoni euro võrra.

„Eelmine aasta toimusid kinnisvarasektoris suured muutused. Aastaid kestnud null-intresside poliitika lõpp tõi alates suvest kaasa laenukulude kasvu ning tehinguaktiivsuse sisulise peatumise Baltikumi ärikinnisvarasektoris. Ostjate ja müüjate hinnaootused lahknesid – müüjad polnud veel nõus lahti laskma aasta alguses kehtinud hinnatasemetest, samas kui ostupoolel sellist hinda maksta enam ei tahetud. Samas püsis vakantsuse tase üle turu madal ning enamike rentnike puhul polnud täheldada halvenevat maksekäitumist“, kirjeldas eelmisel aastal toimunut EfTEN Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla

Kõige suurem osa EfTEN United Property Fund investeeringutest (43%) on seisuga 31.12.2022 paigutatud EfTEN Capital AS poolt valitsetavatesse fondidesse ning kinnisvarainvesteeringuid teinud tütarettevõtetesse on fond investeeritud 24%. Ülejäänud osa on fondi pangakontol uute investeeringute ootuses.

EfTEN United Property Fund investeeringud on läbi fondide ja tütarettevõtete hajutatud 30 erineva kinnisvaraobjekti vahel. Sellega on EfTEN United Property Fund Baltikumi kõige hajutatuma portfelliga kinnisvarafond. 2022. aastal tegi fond esimese otseinvesteeringu rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse, asutades veebruaris Leedus asuva tütarettevõtte EfTEN Menulio 7 UAB, kes soetas Vilniuses Menulio 7 asuva büroohoone. Aasta jooksul lisandus suuremate investeeringutena fondi portfelli veel EfTEN Kinnisvarafond AS, kuhu fond investeeris kahel korral kokku 4 miljonit eurot.

„EfTEN United Property Fundil on 2022.a lõpu seisuga investeerimata omakapitali üle 8 miljoni euro. Kõik olemasolevad investeeringud toimivad ja hetkel pole näha, et need vajaksid tavapärasest suuremaid kapitalisüste. Kuna ärikinnisvara hinnad alles otsivad Baltikumis n.ö. uut tasakaalutaset, ei tee me tõenäoliselt 2023. aasta esimestel kuudel uusi suuremaid investeeringuid. Seetõttu võib eeldada, et fondi investeerimata kapitali maht püsib kõrgel veel mitu kuud. Enne olemasoleva vaba kapitali investeerimist, pole uut kapitali plaanis kaasata“,  kommenteeris fondi ettevaadet Kristjan Tamla.

EfTEN United Property Fund’i osakud on alates 31.05.2022 kaubeldavad Nasdaq Tallinna Väärtpaberituru fondide nimekirjas. Fond tegi investoritele esimese väljamakse (212 tuhat eurot, ca 0,9% fondi turukapitalisatsioonist) 2022. aasta juulis ning kuulutas detsembris välja teise väljamakse (584 tuhat eurot, ca 2,5% fondi turukapitalisatsioonist) mis teostati 2023. aasta jaanuaris.

Koondkasumiaruanne

IV kvartal 12 kuud
2022 2021 2022 2021
€ tuhandetes
Tulud
Intressitulu 88 51 308 78
Dividenditulud 0 0 212 0
Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt 239 707 1 148 725
Tütarettevõtetelt -381 628 -199 626
Alusfondidelt 620 79 1 346 99
Tulud kokku 327 758 1 668 803
Kulud
Tegevuskulud
Valitsemistasud -28 -10 -96 -13
Fondi administreerimise kulud -2 -9 -90 -11
Muud tegevuskulud -13 -2 -44 -3
Tegevuskulud kokku -43 -21 -229 -27
       
Ärikasum 284 737 1 439 776
OSAKUOMANIKELE KUULUV FONDI PUHASVÄÄRTUSE KASV 284 737 1 439 776
Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) 0,11 0,68 0,66 1,04

 

Finantsseisundi aruanne

31.12.2022 31.12.2021
€ tuhandetes
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 8 769 2 743
Muud nõuded ja viitlaekumised 385 3 216
Käibevarad kokku 9 154 5 959
Põhivarad
Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande 12 942 7 924
Tütarettevõtted 1 152 628
Kinnisvarafondid 11 790 7 296
Antud laenud 5 376 2 500
Põhivarad kokku 18 318 10 424
VARAD KOKKU 27 472 16 383
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused 586 4
Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 586 4
FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 26 886 16 379
Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 27 472 16 383

 

EfTEN United Property Fund 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused on leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/

Fondivalitseja EfTEN Capital AS viib EfTEN United Property Fundi tulemuste ja ettevaate tutvustamiseks 15.02.2023, algusega kell 13:00 (EET) läbi internetipõhise inglise keelse ettekande (webinari). Huvilistel on võimalik küsimusi esitada nii veebiseminari ajal kui ka saates need ette hiljemalt 14. veebruaril kella 17.00-ks (EET) e-kirja teel: united@eften.ee. Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda aadressil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_4OT7KU-9T7SqQqmOtLHSfw. Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse fondi kodulehel https://eftenunitedpropertyfund.ee kui YouTube kanalis.

EUPF_12 kuud_4Q_2022_EST

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

13.06.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 II kvartal