EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2020 ja esialgsed I poolaasta finantstulemused

EfTEN Real Estate FundEfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.06.2020 oli 15,95 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.06.2020 seisuga 17,00 eurot. NAV vähenes juunis kokku 8,4%, s.h seoses dividendide väljakuulutamisega juunis toimunud üldkoosolekul 4,1% ning tulenevalt Covid-19 majandusliku ebakindluse mõjust kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamisele 5,1%.

Fondi konsolideeritud juunikuu müügitulu oli kokku 817 tuhat eurot (mai: 816 tuhat eurot) ja EBITDA 640 tuhat eurot (mai: 704 tuhat eurot). Madalam juuni EBITDA on peamiselt seotud kuu varem saadud kulude toetusega Leedus ja veidi kõrgemate üldkuludega. Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas juunis 9 tuhande euro võrra, sisaldades eriolukorra perioodil sõlmitud pangalaenude maksepuhkuste ajal tasumata jäänud laenumaksete tasumist juunis. Maksepuhkuste lõpetamine oli tingimuseks dividendimaksete kooskõlastamisel fondi laenuandjatega.

2020. aasta esimesel poolaastal teenis fond konsolideeritud müügitulu kokku 4,9 miljonit eurot (2019 I poolaasta: 4,6 miljonit eurot) ja EBITDA-d 3,8 miljonit eurot (2019 I poolaasta: 3,6 miljonit eurot). Sellest EBITDA kasvust on 0,3 miljonit eurot seotud airBalticu büroohoone ja Kekava logistikahoone lisandumisega ning 0,2 miljonit eurot on seotud Tähesaju Hortese üüritulu lisandumisega fondi kinnisvaraportfelli. EBITDA on Covid-19 kriisist ja sellest tulenevatest ajutistest allahindlustest võrreldes eelmise aastaga vähenenud 0,2 miljonit eurot. Kõik ajutised allahindlused lõpevad hiljemalt selle aasta septembris. Fondi juhtkonna hinnangul on Covid-19 kriisist tulenev negatiivne majanduslik mõju fondi tulemustele väiksem kui seda algselt eeldati, mis osaliselt on seotud nii EfTEN Real Estate Fund III AS kinnisvaraportfelli hea hajutatusega sektorite ja riikide lõikes kui ka tugeva üürnikebaasi, hea kapitaliseerituse ja konservatiivse finantseerimisstrateegiaga.

Fondi raha ja lühiajaliste hoiuste jääk on 2020. aasta esimesel poolaastal vähenenud kokku 8,1 miljonit eurot, millest 8,6 miljonit eurot on seotud airBalticu büroohoonet ja Kekava logistikahoonet omavate tütarettevõtete soetustega Riias ning olemasolevatesse projektidesse tehtud lisainvesteeringutega summas 0,5 miljonit eurot. Fondi käibekapitali muutused on 2020. aasta esimesel poolaastal olnud kokku negatiivsed summas 0,6 miljonit eurot, sisaldades muuhulgas klientidelt laekumata arvete suurenemist summas 0,2 miljonit eurot. Klientide tähtaja ületanud arved moodustavad juuni lõpu seisuga kokku 0,3 miljonit eurot ning on olulises osas seotud Saules Miestase kaubanduskeskuse üürnike poolt riigilt taotletud üürimaksete hüvitamise venimisega.

Juunis viis Colliers International läbi fondi kinnisvaraportfelli korralise hindamise, mis seekord Covid-19 tulenevast majanduslikust ebakindlusest on varasemast veelgi konservatiivsem. Kui tootlikkuse määrad hindamiste sisendina ei muutunud ühegi kinnisvarainvesteeringu osas, siis tulenevalt intressimäärade tõusuootusest on enamuse objektide diskontomäärad tõusnud 0,3 protsendipunkti. Veelgi olulisemat mõju kinnisvarainvesteeringute väärtustele omas aga madalam rahavoogude prognoos, kus Colliers Internationali hinnangul 1 kuni 1,5 aasta plaanis võiks osade objektide puhul oodata üüritulu langust ca 4% selle tavapärasest tasemest. Kokkuvõttes langes fondi kinnisvaraportfelli väärtus hindamiste tulemusel 3,99 miljonit eurot (3,1%), mis viis fondi 2020. aasta I poolaasta kasumi negatiivseks. Fondi kahjum 2020. aasta I poolaastal oli kokku 1 065 tuhat eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 30.06.2020 seisuga 137,7 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 67,4 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

eften-real-estate-fund-iii-valuation-summary

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC