EfTEN Real Estate Fund III AS auditeerimata majandustulemused I kvartal 2018

EftenJuhatuse esimehe kommentaar

Real Estate Fund III AS’i 2018. aasta I kvartali olulisimad sündmused olid DSV Riia logistikakeskuse laiendusest tulenev suurenemine alates märtsikuust ning 14. detsembril 2017. aastal avatud Laagri Selveri kauplusehoones tegevuse alustamine. Laagri Selveri arendusprojekti saab lugeda lõppenuks käesoleva aasta mais, millal viiakse lõpuni Laagri teenindusjaama poolse lisaparkla asfalteerimistööd. Tavapärase majandustegevuse osas vastas esimene kvartal juhtkonna ootustele. Lisaks täideti ajautiselt vakantsed pinnad Vilniuses Ulonu ärihoones. Mõlemad fondile kuuluvad Leedu büroohoonete üüripinnad on kvartali lõpu seisuga 100% üürnikega kaetud.

Fondi dividendipoliitika näeb ette dividendi väljamakset 80% fondi iga-aastasest rahavoost. 2018. aasta esimese kvartali jooksul kogunes potentsiaalseks (neto)dividendi väljamakseks 625 tuhat eurot, mis on 19 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendide väljamakse 2018. aasta kasumilt toimub 2019. aasta kevadise aktsionäride üldkoosoleku järel.

Finantsülevaade

Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2018. aasta I kvartali müügitulu oli 2,000 miljonit eurot, kasvades 2017. aasta I kvartaliga võrreldes aastaga 13%. Kontserni EBITDA oli 2018. aasta I kvartalis kokku 1,582 miljonit eurot (2017 I kvartal: 1,409 miljonit eurot). Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 1,251 miljonit eurot ning puhaskasum suurenes võrreldes 2017. aasta I kvartaliga 14%.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2018. aasta I kvartalis 98% (2017 I kvartal: sama), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) nii 2018. kui 2017. aasta I kvartalis kõigest 2% müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid selle aasta esimeses kvartalis kokku 21% müügitulust (2017 I kvartal: 20% müügitulust).

Kontserni varade maht oli seisuga 31.03.2018 97,548 miljonit eurot (31.12.2017: 97,291 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 89,789 miljonit eurot (31.12.2017: 88,390 miljonit eurot).

Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas 2018. aasta I kvartali jooksul 2,7%. Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) oli kvartali lõpu seisuga 1,73% (31.12.2017: sama) ning LTV (Loan to Value) 51% (31.12.2017: 52%).

Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab Kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele (bruto)dividendideks. 2017. aastal maksis EfTEN Real Estate Fund III AS aktsionäridele (neto)dividende 1,5 miljonit eurot (63 senti aktsia kohta). Fondi üldkoosolek otsustas bilansipäevajärgselt, 2018. aasta aprillis jagada 2017. aasta kasumist (neto)dividendideks 2,2 miljonit eurot (68 senti aktsia kohta), mis 2017. aasta lõpuks sissemakstud aktsiakapitali kohta on 6,1%.

EfTEN Real Estate Fund III I kvartal vahearuanne2018

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC