EfTEN Real Estate Fund III AS i 2018. aasta II kvartali ja kuue kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Eften

Juhatuse esimehe kommentaar

EfTEN Real Estate Fund III AS’i 2018. aasta I poolaasta olulisimateks sündmusteks oli „Evolution“ büroohoone soetus Vilniuses, DSV Riia logistikakeskuse valmimine ning Tallinnas Tähesaju Ärilinnakus kinnistu soetamine Hortese aianduskeskuse ehitamiseks. Vahearuande avalikustamise hetkeks on fondile aianduskeskuse ehitamiseks väljastatud ehitusluba ning peetakse läbirääkimisi ehituslepingu ning üürilepingu allkirjastamiseks. Ehitusega plaanime alustada augustis 2018 aastal. Laagri Selveri arendusprojekti saame pärast maikuus lõpetatud lisaparkla asfalteerimistöid lugeda lõppenuks.

Lisaks täideti 2018. aasta I kvartalis ajutiselt vakantsed pinnad Vilniuses Ulonu ärihoones. Tavapärase majandustegevuse osas vastasid 2018, aasta II kvartal ja I poolaasta juhtkonna ootustele.

Esimese poolaastaga kogunes EfTEN Real Estate Fund III AS 2018. aasta dividendi arvestuses potentsiaalseks dividendi väljamakseks 1 200 tuhat eurot, mis on 37 eurosenti ühe aktsia kohta. Fondi dividendipoliitika näeb ette dividendi väljamakset 80% fondi iga-aastasest rahavoost. Vajadusel kooskõlastatakse see fondi võlausaldajatega. Fondi kasumi jaotamise otsustab fondi üldkoosolek ja dividendide väljamakse 2018. aasta kasumilt toimuks 2019. aasta kevadise aktsionäride üldkoosoleku järel.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud 2018. aasta I poolaasta müügitulu oli 4,105 miljonit eurot (2017 I poolaasta: 3,537 miljonit eurot), kasvades aastaga 16%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, amortisatsioonikulu ning finantstulusid/-kulusid ja tulumaksukulu (EBITDA) oli 2018. aasta I poolaastal kokku 2,719 miljonit eurot (2017 I poolaastal: 2,517 miljonit eurot). Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 3,149 miljonit eurot (2017 I poolaasta: 4,030 miljonit eurot). Väiksem puhaskasum on tingitud madalamast kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist, mis selle aasta I poolaastal oli 962 tuhat eurot, eelmisel aastal aga 2 316 tuhat eurot.

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2018. aasta I poolaastal 98% (2017 I poolaasta: sama), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 2018. aasta esimeses pooles kõigest 2% (2017: sama) müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2018. aasta I poolaastal müügitulust 21,2%. 2017. aasta esimeses pooles jäi sama näitaja 21,5% tasemele.

Kontserni varade maht 30.06.2018 seisuga oli 106,048 miljonit eurot (31.12.2017: 97,291 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 95% (31.12.2017: 91%).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus kasvas poole aastaga 2,08% tulenevalt äritegevuse kasumi kasvust, madalatest intressimääradest ning efektiivsest kulujuhtimisest. 2018. aasta aprillis maksti dividende 2017. aasta kasumist kogusummas 2 191 tuhat eurot (2017 aasta kevadel: 1 503 tuhat eurot). Ilma dividendide maksmiseta oleks fondi NAV 2018. aasta I pooles kasvanud 6,8%. Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) oli 2018. aasta I pooles 16,6% (2017 I poolaastal: 27,6%). Kontserni konkurentsivõimet aitab kasvatada ligipääs paindlikele finantseerimistingimustele. 2018. aasta I pooles laekus Kontsernile pangalaene seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamisega kogusummas 9,2 miljonit eurot. Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on poolaasta lõpu seisuga 1,86% (31.12.2017: 1,73%) ning LTV (Loan to Value) 53% (31.12.2017: 52%).

EfTEN Real Estate Fund III AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab Kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele (bruto)dividendideks. 2018. aasta aprillis maksis EfTEN Real Estate Fund III AS aktsionäridele (neto)dividende 2,2 miljonit eurot (2017: 1,5 miljonit eurot), s.o 6,1% (2017: 6,0%) sissemakstud aktsiakapitali kohta.

2018. aasta I poolaasta jooksul on Kontsern teeninud vaba rahavoogu 1,703 miljonit eurot (2017 I poolaasta: 1,399 miljonit eurot). Pärast Leedu ettevõtete tulumaksukulu mahaarvamist ning arvestusliku dividendide tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes saaks EfTEN Real Estate Fund III maksta aktsionäridele netodividende selle aasta esimese kuue kuu kasumist 1,200 miljonit eurot (37 senti aktsia kohta). Terve eelmise aasta eest maksis fond aktsionäridele netodividende 68 senti aktsia kohta.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

01.02.2023 Praktiline töötuba – AirBnB.com ja Booking.com kasutamine