Linnavolikogu kinnitas Nõmme ehitusmääruse

Tallinna linnavolikogu kinnitas Nõmme linnaosa ehitusmääruse, milles sätestatud ranged planeerimis- ja ehitusreeglid tagavad väljakujunenud aedlinliku miljöö säilimise. Ehitusmäruse eesmärgiks on tagada Nõmmel loodusliku männimetsaga ümbritsetud hoonetega miljöö säilimine. Ehitusmäärus jaotab linnaosa ehituspiirkondadeks ning seab neile miljöö säilimist tagavad ehitustingimused. Ehituspiirkonnad on moodustatud ajalooliselt väljakujunenud hoonestusaladest.

Nõmme linnaosa ehitusmäärus on esimene omataoline. Töös on veel paljude milööväärtuslike piirkondade – Kalamaja, Kadrioru, Pelgulinna jt – ehitusmäärused. “Ehitusmäärus välistab keskkonda sobimatute uusehitiste planeerimise ning seab kinnisvaraarendajate plaanidele selged piirid,” ütles abilinnapea Ülle Rajasalu. Nõmme ehitusmäärus seab väga täpsed mahu- ja kõrguspiirid. Rajasalu sõnul oli Nõmmele ehitusmääruse koostamine suhteliselt lihtne ülesanne, kuna seal juba kehtivad kindlad ja toimivad ehitusreeglid. Nõmme ehitusmäärus on eelduseks linnaosa säilimisele valdavalt miljööväärtusliku metsalinnana. Ehitusmäärusele on lisatud Nõmme arhitektuuriväärtuslike hoonete nimistu, mille koostas Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Nõmmele ehitusmääruste koostamisele pandi alus juba 1929. aastal. 1932. aastal võeti vastu Nõmme linna ehitussundmäärus, mis sisaldas esmakordselt reegleid Nõmme arengu suunamiseks metsalinnana. 1937. aastal võeti vastu uus, märksa detailsem ja rangem ehitussundmäärus, tagamaks väljakujunenud ehitustavade järgimist, muuhulgas piirati rangelt ka kruntide tükeldamist.

1989. aastal kinnitati ajutised ehituseeskirjad eramajaehituskruntide hoonestamiseks Tallinnas, kus olulisemaks oli kruntide täisehituse piirmäärade määratlemine. Pärast taasiseseisvumist võttis Nõmme halduskogu 1995. aastal vastu otsuse mitte lubada tükeldada alla 1200 m 2S suurusi krunte. Sellele järgnes 1996. aastal linnavolikogu määrus, mis kehtestas Nõmme ehituskruntide minimaalsuuruse. Esimene taasiseseisvumise järgne Nõmme linnaosa ehitusmäärus valmis ja kiideti Nõmme halduskogu poolt heaks 2002. aastal, see on olnud mitme aasta jooksul oluliseks abivahendiks linnaosa ehitust ja planeerimist käsitlevate küsimuste lahendamisel.

Planeerimisseaduse alusel koostatud Nõmme ehitusmäärus on seega varasema töö järjepidev edasiarendus.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC