Pro Kapital Grupp: Riigikohus otsustas jätta AS-i Tallinna Moekombinaat määruskaebuse menetlusse võtmata

Pro Kapital15. veebruaril 2021 vaidlustas AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluv AS Tallinna Moekombinaat (TMK) Tallinna Ringkonnakohtu määruse, millega otsustati jätta rahuldamata TMK ja selle kolme võlausaldaja määruskaebused, milles vaidlustati Harju Maakohtu määrus lõpetada AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlus. 

Täna otsustas Riigikohus jätta määruskaebus menetlusse võtmata. Sellega seoses jõustus saneerimismenetlust lõpetav kohtumäärus. Ilma saneerimismenetluseta ei ole AS Tallinna Moekombinaat suuteline oma kohustusi täitma ja on muutunud püsivalt maksejõuetuks. Tulenevalt TMK suhtes juba varasemalt Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l poolt esitatud pankrotiavaldusest peaks edasine menetlus jätkuma pankrotimenetlusena ja TMK eraldi pankrotiavaldust ei esita.

TMK plaanib jätkata igapäevase majandustegevusega kuni ajutise halduri nimetamiseni, tehes seda avatult kohtu ja võlausaldajate suhtes, et parimal moel säilitada nii ettevõtte kui vara väärtust. Seejärel on T1 Mall of Tallinn keskuse tegevuse jätkamine pankrotihalduri ja võlausaldajate otsustada.

AS Pro Kapital Grupp konsolideerib tütarettevõtte TMK finantstulemusi kuni kontrolli kaotamise hetkeni tütarettevõttes. Kontrolli kaotamise hetk saabub TMK pankroti väljakuulutamise ja halduri määramisega. Tänase seisuga kannab pankroti väljakuulutamisel AS Pro Kapital Eesti (TMK emaettevõte) kahju maksimaalselt 26,4 miljonit eurot, sh on laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 3,7 miljonit ja tasumata arved summas 0,5 miljonit eurot. Investeering tütarettevõttesse on kapitaliosaluse meetodil juba 2020. aasta lõpu seisuga alla hinnatud 0-ni.

Maksimaalne võimalik negatiivne mõju AS-i Pro Kapital Grupp konsolideeritud omakapitalile on tänase seisuga 39,7 miljonit eurot (sisaldades esialgset investeeringut tütarettevõtte aktsiakapitali). Samas tekib TMK konsolideerimise lõpetamisel AS-il Pro Kapital Grupp positiivne mõju TMK negatiivse omakapitali konsolideerimise lõpetamisest. TMK negatiivne omakapital täna on suurem kui eelpool kirjeldatud maksimaalne negatiivne mõju. Tütarettevõtte näitajate konsolideerimisel on TMK mõju AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud tulemustele negatiivsem kui mõju kontrolli kaotamisel. Lõplik mõju suurus selgub kontrolli kaotamise hetkel. TMK pankrot ei avalda mõju kontserni likviidsusele ega lühiajalistele rahavoogudele. Emaettevõtte (AS Pro Kapital Eesti) pikaajalistele rahavoogudele avaldub mõju TMK laenude, intressimaksete ja tasumata arvete laekumata jäämises.

AS Pro Kapital Grupp jätkab kinnisvara projektide arendamist. Ükski kontserni ettevõtte ei ole taganud TMK kohustusi. Meie kinnisvara arendusi Eestis, Lätis ja Leedus teostavad eraldiseisvad tütarettevõtted, mida finantseeritakse iseseisvalt.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC