Arco Vara: Koduostja on targem kui eales varem

Kodu ostvad inimesed on varasemast märksa teadlikumad ega lähtu enam sellistest üksikutest argumentidest nagu hind, asukoht või kinnisvaraobjekti välimus.

Ajakirjanduses kajastatud prob­leemsed juhtumid on teinud ost­jad tunduvalt ettevaatlikumaks riskide võtmisel ja müüja usalda­misel. Uuritakse põhjalikult nii ehituslikke küsimusi, tulevikukulusid kui ka küttelahenduste ja ventilatsiooni detaile, samuti soovitakse saada garantiid, et uus kodu valmiks kindlasti lubatud kuupäevaks.

Hoone materjal ja ehitaja

Hoone juures eelistavad ostjad looduslikke konstruktsioone, näiteks puitu Majaosade tootmi­ne tehases sisendab kindlust, et ehituskvaliteet on tagatud Aren­daja ja ehitaja tausta uuritakse tähelepanelikumalt ja põhjali­kumalt kui varem ning sellega kaasneb palju küsimusi ehituspädevuse ja referentside kohta.

Energiatõhusus

Ostjad teavad, et korterite ja ma­jade müümiseks ei piisa enam vaid energiamärgise väljahõika­misest. Uuritakse detailselt, kui­das lubatud energiatõhusus on saavutatud ja kas müüja suudab ära põhjendada, miks selline la­hendus on kõige optimaalsem.

Praktika näitab, et ostjad eelistavad kombineeritud küttelahendust, kus omavahel on seotud sellised energiaallikad nagu päike, õhk, gaas ja maasoojus.

Laialdaselt on levinud tead­likkus ruumide ventileerimise vajadusest. Oma odavuse tõttu palju kasutatud fresh-augud va­javad seintes pidevat tähelepanu, et nende kaudu tuleks tubadesse nõuetekohane värske õhk Tihti tähendab see väljatõmbe sisselü­litamist või talviti aukudest liigse külma sisselaskmist. Tänapäe­vane soojatagastusega sundventilatsioon täidab samal ajal nii värske õhu kui ka energiatõhususe nõuded.

Kortermajades saadakse sageli suuri kommunaalarveid, kus lõviosa moodustavad küte, remondifond ja ühistu majan­damiskulud.

Halduskulude suurus

Külmal ajal võivad vanade või läbimõtlemata soojustus- ja küttelahendusega majade küt­tearved küündida sama kõrge­le kui kinnisvara soetamiseks võetud pikaajalise pangalaenu igakuised maksed. Sellest on saanud mõjuv argument, miks osta kallim, kuid uuem ja hea lahendusega kodu.

Sarnaselt uue auto ostuga ei kaasne uue kodu soetamisega remondikulusid Selle kindlustami­seks kontrollitakse müüja taus­ta ja võimekust garantiiperioodi
jooksul parandustöid teha. Oma maja või majaosa puhul pole va­ja tegeleda ka ühistu haldami­se ja sellest tulenevate kuludega.

Sissekolimisvalmidus

Elamispinna vahetamisel ja uue kodu ostmisel pangalaenuga tu­leb ostjal ajastada oma eelkokkuleppeid, eelmise kodu müüki, ta­gatisvara hindamist ja muid toi­minguid müüja väljalubatud tehingukuupäevaga. Seetõttu on oluline, et algselt kokku lepitud kuupäevad peaks paika ning uus kodu lubatud ajaks tõepoo­lest valmis saaks.

Kogenumad ostjad on sage­li juba omal nahal tunda saanud, et pärast uue kodu üleandmist-vastuvõtmist on keeruline saa­da müüjat taristu ja haljastusega seotud töid lõpetama. Sellest tule­nevalt eelistavad nad kinnisvara, kus teed ja platsid on juba asfalt-või kivikatte all, üldvalgustus toi­mib ja haljastustööd tehtud.

Tarbija käitumine annab selged juhised kinnisvaramüüjatele ja -arendajatele. Selle tulemu­sena on kinnisvaraarendajatel praegu järjest vähem võimalusi pakkuda läbimõtlemata lahen­dust või buumiajal levinud oda­vat ehitust.

Et müügiprotsess püsiks graa­fikus ja maakler saaks ostja küsi­mustele kohe vastata, peab kinnisvaraarendaja pikalt ja põhjalikult ette mõtlema, mida ja kuidas teha. Kui ostja valikute rohkusest segadusse satub, saab ta maak­lerilt parima lahenduse väljasõe-lumiseks alati nõu ja abi küsida.

Targa ostja põhiküsimused

  • Kuidas on hoone ehitatud?
  • Missugune on hoone soojustus, küttelahendus ja ventilatsioon?
  • Kui suured on halduskulud tulevikus?
  • Millal saab sisse kolida?
  • Millal koduümbrus lõplikult valmis saab?

Nõudliku ostja kodu maksab kuni 3000 eurot ruutmeeter

Tartus Ülenurme vallas Soinaste külas väga kiiresti arenevas elamupiirkonnas on kerkimas just praegusele nõudlikule tarbijale mõeldud paarismajad. Tooma 1 ja 3 puitkarkassmajad toodetakse kuivades tingimustes tehases. Kogenud arendaja pakub läbi­mõeldud planeeringuga ja mood­sate tehniliste lahendustega täis-valmiskodu.

Turu nõudluse koha­selt on kaasatud eksperdid ehk soojusarvutuste tegijad nii pla­neerimisprotsessi kui ka ehituse kvaliteedikontrolli. Tulemuseks on gaasikütte ja päikesepaneelide koostöös soojendatud maja ning tänapäevane soojatagastusega ventilatsioonisüsteem, mis annab soovitud õhu liikumise ja täienda­va energiasäästu.

Maja välispiirded on projekteeri­tud ja ehitatud kõikide osade soojapidavust arvestades. Majani viib alfaltkattega tee ning elamu ees on kiviparketist parkla. Hoone asub terviklikult välja arendatud elamupiirkonnas, mis tagab tur­valisuse ja peresõbralikkuse. Samaväärsed nõudlikule ostjale so­bivad uued ridaelamud on Tartus Ülenurme vallas Linnu tee 30 ja 32.

Tallinnas võib võrreldavana välja tuua ridaelamud, mis asuvad kesklinna servas Magasini 29. Nõudliku ostja ridaelamus või paarismajas asuva kodu hind on Tallinnas ligikaudu 1500-3000 eurot ruutmeetri kohta, Tartus jääb 1000-1500 euro kanti ruut­meetri eest.


Artikli allikas on
Arco Vara
Arco Vara
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal